Liberal Düşünce Sayı 59-60, Yaz- Güz 2010: Özgür Toplumun Ekonomisi Avusturya İktisat Okulu

3 Nisan 2017

Piyasa Dergisi Yaz 2004 “Avusturya İktisadı; İktisadî Düşüncenin Zirvesi” özel sayısından uzunca bir süre sonra, bu defa Liberal Düşünce Dergisi, daha hacimli ve beğeneceğinizi ümit ettiğimiz “Avusturya İktisat Okulu; Özgür Toplumun Ekonomisi” dosyası ile karşınızda. Bu özel sayımıza yaşayan en önemli Avusturyalı ekonomist olarak adlandırabileceğimiz Kirzner’ın Misesçi kapitalist sistem anlayışına dâir makalesiyle başlıyoruz. Kirzner bu çalışmasında Mises’in piyasayı açıklarken kullandığı ifadelerle ilgili bir gerilimden yola çıkarak, tüketici egemenliği doktrinine ilişkin hayli önemli yorumlamalarda bulunuyor. Özellikle, tekel fiyatı teorisinin Misesçi sistemdeki yerine ilişkin ifadeleriyle, Kirzner’ın aynı zamanda Mises takipçilerinin büyük kısmına getirdiği eleştiri dikkat çekici. Avusturya Okulu’nun dost münekkitlerinden Tullock’un Kirzner’ın bu makalesi için yazdığı eleştiri Mises’in iktisada katkılarını tarihsel bağlamı içinde değerlendirmemizde bize yardımcı olarak, sağduyulu eleştirilerde bulunuyor. Devamını oku..

İçindekiler:

Mises ve Onun Kapitalist Sistem Anlayışı – Israel M. Kirzner

Mises ve Bilimin Diyaloğu – Gordon Tullock

Avusturya Okulu Mikroiktisadı:Dinamik Rekabet ve Girişimsel Keşif Süreci Olarak Piyasa – Turan Yay

Henry Hazlitt ile Bir Mülâkat – AEN

Reflections on Human Action After 50 Years – Vernon L. Smith

The Methodology of Human Action – Lawrence H. White

Avusturyacı Bir Makroekonomist: Roger W. Garrison ile Bir Mülâkat – AEN

Friedman, Hayek’e Meydan Okuyor – Mark Skousen

Did Hayek and Robbins Deepen the Great Depression? – Lawrence H. White

Deflasyon: İyi, Kötü ve Çirkin – Steven Horwitz

Avusturyacı Konjonktür Teorisi ve Küresel Kriz – Ersan Bocutoğlu ve Aykut Ekinci

Finansal Kriz ve Politik Yanıtları: Neyin Yanlış Gittiğine Dâir Empirik Bir Analiz – John B. Taylor

Bir Empirik Analiz Eleştirisi – John Murray

Finansal İstikrarsızlık Kaynakları Olarak Merkez Bankaları – George Selgin

William H. Hutt: “Klâsik” Avusturyalı – John B. Egger

Keynes Kilisesi – Garet Garrett

Her Şey Adam ile Başladı – Mark Skousen

Avusturya İktisadının İktisadî Düşünceye Katkıları Üzerine – Mustafa Acar

Avusturya İktisadı: Bir Entellektüel Seyahatin Şahikası – Pascal Salin

Rekabetçi Bir Süreç Olarak Hukuk – Fuat Oğuz

Japon Kılıçları’nın Yapım Sürecinde Bilginin Rolü ve Piyasası Üzerine – Muhsin Doğan

Avusturya Politik-İktisadını Anlamak – Efe Baştürk

Avusturya İktisat Okulu ve Rasyonel Aktör – Ümit Çalık