Liberal Düşünce Sayı 55, Yaz 2009: Din Özgürlüğü

3 Nisan 2017

Liberal Düşünce dergisi 55. sayısıyla Türkiye’nin en önemli sorunlarından din özgürlüğü konusunu muhtelif boyutlarıyla ele alan bir dosyayla size merhaba demektedir. Dergimizin ilk yazısı, çağımızın önemli siyaset felsefecilerinden Chandran Kukthas’a ait. Kukathas, Türkiye’de çok tanınmamasına rağmen Liberal Archipalego isimli eseriyle günümüz siyaset biliminde çığır açan bir isimdir. Kukathas’ın Ahlâkî Evrenselcilik ve Kültürel Farklılık makalesini Mustafa Erdoğan’ın çevirisiyle ülkemiz fikir hayatının istifadesine sunuyoruz. Hasan Yücel Başdemir, Optimum Değerler Olarak Din Özgürlüğü ve Laiklik isimli makalesinde, laikliği bir değer olmaktan ziyâde, farklılıkların barış içinde birarada yaşamasına imkân veren bir araç olarak değerlendirmektedir. Başdemir’in bu çalışması, laiklik tartışmalarına liberal açıdan çok ciddî bir katkıda bulunmaktadır. Devamını oku..

İçindekiler:

Ahlâkî Evrenselcilik ve Kültürel Farklılık – Chandran Kukathas

Optimum Değerler Olarak Laiklik ve Din Özgürlüğü – Hasan Yücel Başdemir

Türkiye’de Din Özgürlüğü, Laisizm ve Resmî İdeoloji – Bilal Sambur

AB Üyesi Bazı Ülkeler ile ABD ve Türkiye’de Din Eğitim ve Öğretiminin Hukukî Çerçevesi – Adnan Küçük

Özgürlük ve İnsan Hakları Açısından Alevîlik Problemi – Bilal Sambur

Bir Liberalin Vicdanı: Pierre Bayle’in Vicdan Özgürlüğü Savunusu – Bican Şahin

Evrensel Doğrular: İnsan Hakları ve Batılılaştırma Yanılgısı – Amartya Sen

Türkiye’de Gayrimüslimler ve Azınlık Politikaları – Orhan Kemal Cengiz

Yarı Milliyetçi-Yarı Dindar Türkler – Şenol Kaluç

Aslolan Liberal Zihniyetin Devamıdır – Dositheos Anagnostopulos

Norman Barry’nin Liberal Siyasete Katkısı – Mustafa Erdoğan

Liberalizm – Friedrich August von Hayek