Liberal Düşünce Sayı 51-52, Yaz- Sonbahar 2008: Ekonomik Kriz- Başörtüsü Yasağı

3 Nisan 2017

Değerli okuyucu, Liberal Düşüncenin yeni sayısıyla karşınızdayız. Dergimizin bu sayısı sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın gündeminin çok yüklü olduğu bir döneme tesadüf etti. Biz de, buna paralel olarak, gündemin nabzını tutmaya gayret ettik. Bunu yapmamızın çok anlamlı ve yararlı olduğuna kuşku yok. Böylece hem ülke ve dünya gündemini yakalamaya hem de gündeme illiberal açılardan yapılan ve neredeyse entelektürl ortamı tamamıyle işgal eden yaklaşımları biraz olsun dengelemeye çalışıyoruz. İlliberal, kollektivist yaklaşımların şu sıralarda sel gibi boşaldığı alan, herkesin bildiği üzere, ekonomi. ABD’de patlayan ve adım adım dünyaya yayılan bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Devamını oku..

İçindekiler:

Kriz Kimin Krizi,  Piyasanın mı? – Mustafa Acar

Devletçiliğin ve Kumandacılığın mı? Finansal Krize Yakından Bakış – Ünsal Çetin

Ekonomik Krizler,  İş Çevrimleri – Murray N. Rotbard

Mises ve Çağımızın  Paradigması  Krize Piyasa  Ekonomisi  İçinden Bir Bakış – Atilla Yayla

Konjonktür Dalgalanmaları  ve  Finansal Kriz – Buğra Kalkan

‘ Neanderthal’  İktisat – Chris Brown

Egemenlik Artık Anayasa Mahkemesi’nin mi? – Mustafa Erdoğan

Türban Kararının Gerekçesi – Ergun  Özbudu

Mahkemenin  Zihniyeti – Etyen  Mahçupyan

Türkiye’de Bir Tuhaflık: “Başörtüsü Yasağı” – Adnan Küçük

Üniversitelerde  Kanunsuz Kıyafet Yasağı – Yusuf Şevki Hakyemez

Başörtüsü, Din  ve İnanç  Özgürlüğü ve Lâiklik – Levent Köker

Türkiye’de Din ve Devlet Arasındaki  Çatışma – Yasin Ceylan

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu – M.  Murat Erdoğan

Avrupa Birliği  İlişkilerinde Değişmeyen Öncelikler  Yükseköğretimin Sonuçları ve Bunlara Yönelik Çözüm Önerileri I: Öğrenci Seçme ve  Yerleştirme Sistemi –Yüksel Göktaş

Aristotales  versus  Hegel: Antik Bilgeliğin Çarpıtılması Üzerine  Notlar – Emre Bağce – Armağan Öztürk

Türk  Romanında Tek  Parti Dönemi – Salih Z. Haklı

İki Farklı Epistemoloji İki Farklı Siyaset: Rasyonalist ve Ampirist Siyasetin Felsefi Kökenleri – İlyas Söğütlü

Asimetrik Bilgi Teorileri Karşısında Hayek’in Ekonomik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz 

 Açık  ve Mevcut Tehlike Kriteri ve Türk  Hukuk Sistemine Yansımaları – Yaşar Salihpaşaoğlu

Norman  Baryy ‘nin  Ardından – The Times