Liberal Düşünce Sayı 50, Bahar 2008: Kürt Meselesi

3 Nisan 2017

Liberal Düşünce, 50. sayısında önemli bir özgürlük probleminin karmaşık dillere tercüme edilmiş hali olan “Kürt Sorunu”nu dosya konusu yapmaktadır. Kürt Sorunu, önemli bir özgürlük sorunu olduğu halde, özellikle son dönemlerde stratejik bir meselenin manevra ve atış alanına indirgenerek ele alınır olmuştur. Siyasi/stratejik hesap ve hesaplaşmalar jargonuyla okunagelen Kürt Sorunu’nun liberal bir perspektiften ele alınma ihtiyacını elinizdeki bu sayıyla bir nebze giderebilmeyi umut ediyoruz. Dergide Kürt meselesinin olabildiğince çok yönüne değinilerek liberal bir perspektiften orijinal bir bakış açısı sunulmaya çalışılmaktadır. Devamını oku..

İçindekiler:

Türkiye’nin Kürt Meselesi – Mustafa Erdoğan, Vahap Coşkun

Etnik Grup – Devlet Sorunsallaşması  ve Aktör Tutumların daki Açmazlar – Erol Kurubaş

Türkiye’de ki Kürt Sorunu Örneği Yeni Anayasa Eski Vatandaşlık – Mesut Yeğen

Kürt Sorununda Çözüm: Irak’a Kürdistan Türkiye’ye Demokrasi – Altan Tan

DTP,Statükonun Karabe yaz Adamını Oynuyor – Bekir Berat Özipek

Kürt Sorunu ve İslami Kesimin Soruna Yaklaşımı – Fazıl Hüsnü Erdem

Liberal Açıdan Kürt Sorunu – Bilal Sambur

Kürt Sorununa Liberal Bir Bakış – Atilla Yayla

Kürt Kimliğinin İslamcılaşma Süreci: Kürt Hamasi Mümkün mü? – Emrullah Uslu

Türkiye’de ‘Azınlıklar’ ve Komplo Zihniyeti – Kerem Karaosmanoğlu

İfade Hürriyeti Nedir ,Niçin Gereklidir? – Atilla Yayla

Amartya Sen Örneğin de Özgürlükler ve Gelişme – Şaban Kardaş

AB Vizyonları ve Türkiye’nin AB Üyeliği – Zeki Sarıgil

Sağlam Kamu Politikasının Yedi İlkesi – Lawrence W.Reed

Uluslararası Ticareti Savunanların Özür Dilemeleri Gerekmez – Tyler Cowen