Liberal Düşünce Sayı 47-48, Yaz- Sonbahar 2007: Küresel Isınma

3 Nisan 2017

Uzunca bir aradan sonra Liberal Düşünce’nin yeni sayısı zengin ve orijinal içeriğiyle okuyucusuyla buluşuyor. Bu sayımızda, bir önceki sayımızda özgür toplumun felsefesini işleyen makalelerin devamı niteliğindeki yazılar ile devam ediyoruz ve son dönemin en çok konuşulan fenomenlerinden küresel ısınma sorunsalına aykırı bir açıdan bakıyoruz. Genel olarak özgürlüğe olan güvensizliğin devlet müdahaleciliğini genişlettiğini biliyoruz. Ne yazık ki, çevre sorunları da aynı güvensizlikten payını fazlasıyla almış durumda. Türkiye’de çevre sorunları üzerine düşünen ve devlet müdahaleciliğini reddeden, ender isimlerden Yusuf Şahin, küresel ısınmayı ele aldığı yazısında konunun nasıl özünden uzaklaştırılarak, bir “günah keçisi”ne dönüştürüldüğünü anlatıyor. Devamını oku..

İçindekiler:

Bir Günah Keçisi Olarak Küresel Isınma – Yusuf Şahin

Çevrenin En Güzel Dostu Özgürlük – John Semmens

Küresel Isınmaya Yönelik Mülkiyet Hakları Yaklaşımları – Shikha Dalmia

Küresel Isınmaya Uyum Sağlamada Piyasa Kurumlarının Rolü – Jullian Morris

Endişe Etmemek İçin Başka Bir Neden: Spencer Kanunu – Stephen Davies

Küresel Isınma “Bilimi”nde Kayıp Unsurlar – Donald J. Boudreaux

Hedef Özgürlük: Küresel Isınma ve Ehliyetsiz Kimse – Sheldon Richman

Büyük Küresel Isınma Sahtekarlığı – S. Fred Singer

Uygunsuz Gerçekler – Patrick J. Michaels

Niyetlenilmemiş Neticeler – Indur Goklany

Küresel Isınma Anaforundaydım – David Evans

Küresel Isınmayı Durdurmak İçin Çok İlan Edilen Plan Çöküyor – Shikha Dalmia

Sürdürülemez Kalkınma – Jim Peron

Kendi Kaderini Tayin Hakkı – Hüseyin Kalaycı

ABD ve Uluslararası Ceza Mahkemesi – Cenap Çakmak

Anarşi Nereye? Robert Nozick Devleti Meşrulaştırdı mı? – Randy Barnett

Milton Friedman ile Özgürlük, Piyasa, Hayek, Keynes ve Pinochet Üzerine – New River Media

Hür Bir Toplumda Firma Frederic Bastiat’ın İçine Doğanlar Nelerdi? – Pascal Salin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Serbest Seçim Hakkı – Yüksel Metin

Robert Nozick: Anarko-Kapitalizme Karşı Minarkizm – Cennet Uslu