Liberal Düşünce Sayı 45-46, Kış- Bahar 2007: Özgür Toplumun Felsefesi

3 Nisan 2017

Değerli okuyucu, Derginiz Liberal Düşünce çoktandır beklenen ‘Liberal Toplumun Felsefesi’ konulu özel sayısıyla nihayet karşınızda. Özgürlükçü felsefe zaten bu derginin ana teması iken, bu konuda neden özel bir sayı hazırladığımızı merak eden okuyucularımız olabilir. Onun için, elinizdeki sayıyı tanıtmadan önce, bu konuda birkaç söz söylemek isterim. Liberal Düşünce elbette baştan beri özgürlükçü çizgide yayın yapıyor, dolayısıyla onun her sayısında özgür toplum tasavvurunun çeşitli yönleriyle ilgili yazılara rastlamak mümkün. Ne var ki, bu yazıların hepsinin, özel bir sayıda olması beklenen felsefi derinlikte olmadığı ve esasen olamayacağı açık. Devamını oku..

 

 

 

İçindekiler:

Modern Liberteryenizmin Ahlâkî Temelleri – Randy Barnett

İki Liberalizm Anlayışı – Loren Lamosky,

The Free Society – Jan Narveson

İki Özgürlük Kavramı – Isaiah Berlin

Isaiah Berlin’in Liberalizmi ve Değerlerin Plüralizmi – Mehmet Turhan /Nur Uluşahin

The Concept of a Free Society – Norman Barry

Ludwig von Mises: Özgürlüğün Ekonomi Politikçisi – Richard M. Ebeling

Guarantees – David Schmidtz

Bilginin Toplumda Kullanımı – Friedrich von Hayek

Hayekçi Siyasal İktisat ve Müzakereci Demokrasinin Sınırları – Mark Pennington

Generalizing the Law Merchant Story – Bruce Benson

Tarihsel ve Entelektüel Bağlam İçinde Rothbard’ın Anarko-Kapitalist Siyasî  Felsefesi – Roberta Modugno Crocetta

Hür Bir Toplumda Devletin Finanse Edilmesi – Ayn Rand

Özgürlüğün Normları: Eleştirel Bir Kitap Analizi – Bican Şahin

Barış İlkesi – Jim Peron