Liberal Düşünce Sayı 43, Yaz 2006: Haklar, Özgürlük, Piyasa

3 Nisan 2017

Derginizin Yaz sayısı biraz gecikmiş olarak da olsa nihayet karşınızda. Bu sayının ağırlıklı konusunu özgürlük ve insan hakları oluşturuyor. Gördüğünüz gibi, piyasa ekonomisinin özgürlük ve refahla ilişkisini ele alan yazılar bu ana tema içinde öne çıkmış durumda. Serbest piyasa ekonomisinin özgür bir toplumun oluşması ve sürdürülmesindeki öneminin hala yeterince kavranmış olmadığı günümüz şartlarında, bunun yerinde bir tercih olduğu herhalde takdir edilir. Bu çerçevede, Pejovich’in, sosyalizmden piyasa ekonomisine geçişi Almanya ve Doğu Avrupa örneklerinden hareketle ele aldığı son derece öğretici yazısını ve Beşkaya&Koç ikilisinin iktisadi kalkınma ile ekonomik özgürlük arasındaki doğrudan ilişkiyi dökümante biçimde açıkladığı yazılarını özellikle anmak isterim. Devamını oku..

İçindekiler:

F.A. Hayek’in Yaklaşımıyla Piyasa Ekonomisi ve Özgürlük – Adem Karakaş, Salih Alp

Sosyalizmden Piyasa Ekonomisine Savaş Sonrası Almanya versus 1989 Sonrası Doğu Bloku – Svetor Pejovich

Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Ekonomik Özgürlüklerin Rolü ve Önemi – Ahmet Beşkaya, Asuman Koç

Kürt Meselesine Liberal Bir Bakış – Atilla Yayla

İnsan Haklarının Felsefî Temelleri – Jerome J. Shestack

Gayrimüslimlerin İnsan Hakları Sorununu Tartışmak : Kaygılar ve Sorular – Bekir Berat Özipek

Karl Polanyi’nin İlkelliğe Övgüsü – Murray N. Rothbard

Siyasî Partilar Kanu’nun 81. Maddesi ve Anayasaya Aykırtılığı Sorunu – Fazıl Hüsnü Erdem

Fransa ve Devrim Üzerine Bazı Düşünceler – Buğra Kalkan

Kamu Yönetiminin Yapılandırılması ve Çevresel Faktörler Açısından Anlamı – Davut Dursun

Amerikanın Ekonomi Savaşımı Japonya’yı Pearl Harbor’a Saldırmaya Nasıl Kışkırttı – Robert Higgs

En Fakir Ülkelerdeki Özel Okullar  – James Tooley

Kapitalizm ve İş Güvenliği – Tibor M. Machan

İmtiyazlar Ekonomisine Karşı – Richard Cobden

Kitap Eleştirisi – Süha Bölükbaşı