Liberal Düşünce Sayı 40, Güz 2005: Avrupa, Medeniyet ve Türkiye

3 Nisan 2017

Liberal Düşünce bu sayısıyla 10. yılını tamamlıyor. Tam on yıl, dile kolay. Türkiye’de dergi yayımcılığının hangi zorlukları göğüslemeyi gerektirdiğini bilenler, Dergimizin 10. yılını tamamlamasını taktir etmekte cimri davranmayacaktır. Gerçekten 10 yılını tamamlayan hemen hemen her dergi takdire layıktır. Hele bu dergi bir fikir akımının temsilcisi olma iddiasını taşıyorsa, her türlü övgü ve takdiri hak etmekte demektir. Zira, dergilerin kalıcı veya iz bırakıcı olması, yazıların rastgele derlenmesiyle oluşan bir “dergi” olmanın ötesine geçmek, bir fikriyatı temsil etmek, yeni şeyler söylemek, meselelere bir perspektiften bakabilmekle yakından alakalıdır. Devamını oku.. 

İçindekiler:

Avrupa, Avrupa Birliği ve Türkiye – Mustafa Erdoğan

Avrupa Birliğine Aykırı Bir Bakış – Atilla Yayla

AB Üyeliği Türkiye’nin ve Avrupa’nın Yeniden İcadı Gerektirir mi? – Burhanettin Duran

Avrupa Birliği’nin Türkiye ile İlgili Belgelerinde Laiklik – Fatma Acun

İçte Direnme Dışta Dayatma Sarmalında Türkiye’nin AB  Süreci – Muhittin Demiray

Avrupa Birliği: Büyük Bir Yanılsama mı? – M. Zeki Duman

Avrupa Birliği Neden Bir Federasyon Olamaz? – Bilal Canatan

Schmitt’in Federal Anayasa Teorisi ve Federalizmin Sınırları “Hazmetmeye” Ne Kadar Hazırız: TBMM Üyelerinin AB   Perspektifleri Üzerine Bir Araştırma – Kudret Bülbül

Avrupa Konseyi Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması – Cenap Çakmak

XIX. Asır İslam Dünyasında Hürriyet Telakkisi – Bedri Gencer

Kurucu Dönem Türk Milliyetçiliğinde Yunan/Rum Karşıtlığı ve Ege Örneğinde Yerel Türk Milliyetçiliğinin Üretimi – Doğan Gürpınar

İİBF Öğrencilerinde Siyasal Toplumsallaşma: Cinsiyet ve  Bölümlere Göre Karşılaştırmalı Bir Araştırma – Bahadır Akın/Elif Köse

Uyuşmazlıklarda Görüşme Tekniği: Başarılı Bir Görüşme Yapmanın Temel İlkeler – Muzaffer Ercan Yılmaz

Demokrasinin Liberal ve Radikal Yorumları – Bünyamin Bezci

12 Mart Ara Döneminde Siyasî Partiler – Vasfiye Çelik

Değişen Paradigma ve Medeniyetler Ekseninde Yeniden Yapılanma Önerileri – İsmail Hira

Klasik Bir Ayrımın Ötesine Geçememek: Siyasal farklılığın Ölçütü Olarak Sağ-Sol – Metin Uçar

Gustave de Molinari’yi Anmak – Gary Galles

Sosyalistlere Mektuplar – Gustave de Molinari

Arthur Seldon – The Economist

Rosa Parks – The Economist