Liberal Düşünce Sayı 4, Güz 1996: Piyasa Ekonomisi, Ahlâk ve Liberalizm

29 Mart 2017

 

 

Elinizdeki dördüncü sayıyla birlikte Liberal Düşünce‘nin birinci cildi tamamlandı. Bu, aynı zamanda ilk yayın yılımızın da sonu. Gizlemeye gerek yok: Liberal Düşünce‘nin varolması için her biri kendi çaplarında büyük özveriler gösteren her topluluk üyesi için son derece anlamlı bir durum bu. Çünkü bilenler bilir: Bir derginin yayımına başlamaktan daha zor olan yegane şey, onun yayımını devam ettirmektir. Hele hele, artık Liberal Düşünce için gururla söyleyebileceğimiz gibi kurumsallaşmak ve üstelik bunu devletçiliğin köhne ruhunun bütün ağırlığıyla hissedildiği bir kentte başarmak daha da zor. Devamını oku..

 

 

 

İçindekiler: 

İslam ve Liberalizm: Kısa Bir Bakış – Mustafa Erdoğan

Islam and Liberalism: An Overview

Piyasa, Ahlâk, Din ve Devlet – Norman Barry

Market, Morality, Religion, and State

Kumanda Ekonomisi, Güdümlü Demokrasi – Osman Okyar

Command Economy, Directed Democracy

Piyasa Ekonomisi, Özgürlük ve İnsan Hakları – Hardy Bouillon

Market Economy, Freedom, and Human Rights

Çokkültürlülük mü, Çokkültürcülük mü? – Melih Yürüşen

Multiculturality or Multiculturalism?

Paradigmanın İnşası: Türk İnkılâbının İdeolojik Oluşumu ve Recep Peker – İhsan Çolak

Construction of Paradigm: The Ideological Formation of Turkish Revolution and Recep Peker

Rant (Faiz) Gelirlerinin ve Asgari Ücretin Vergilendirilmesi – Güneri Akalın

Taxation of Rent (Interest) Incomes and Minimum Wages

Bu Eğitim Düzeni Değişmelidir, Ama Nasıl? – İrfan Erdoğan

This Education System must Change, But How?

Liberalizmin İki Determinist Tezahürü: Küreselleşme ve Yerelleşme – Kâzım Berzeg

Two Determinist Reflections of Liberalism: Globalization and Localization

Demokratikleşmenin Geleceği – Lüdger Kühnhardt

The Future of Democratization

Gerçek Bir Hayal: Futbol – Cüneyt Ülsever

A Real Dream: Football

Liberal Düşünce Kendine Bakıyor – Söyleşi

Self-Assessment of Liberal Thought