Liberal Düşünce Sayı 38-39, Bahar- Yaz 2005: Çoğulculuk ve Demokrasi

3 Nisan 2017

Bu yıl Türkiye’nin demokrasiye geçişinin 55. yılı. 55 yıl önce 14 Mayıs 1950’de, Türkiye’nin ilk demokratik seçimleri yapıldı ve tek parti rejimi değiştirildi. Tek parti rejiminin barışçıl yollarla, tek kurşun atılmadan, bir iç savaş yaşanmadan yıkılması, en azından, rejimin yıkılması kadar önemliydi. 14 Mayıs 1950’de, ilk defa o zamana kadar kenara itilmiş, ezilmiş, horlanmış, ülkenin kaderinde söz sahibi olamamış kitleler, oylarıyla varlık meydanına çıktılar. On yıllardır süren tek parti rejimini devirdiler. Bu olay şimdiye kadar İslam coğrafyasında tekrarlanamamış bir olay olarak kaldı. Devamını oku..

İçindekiler:

Çoğulçuluk – Mustafa Erdoğan

Liberal Takımadıları – Chandran Kukathas

İki Liberal Kültürel Çoğulçuluk Modeli – Nafiz Tok

Jüristokratik Demokrasi Ve Laiklik Türk Laikliğininin Siyasal İşlevi Üzerine – Zühtü Arslan

Cumhuriyet Döneminde Çok Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan Dinamikler – Mustafa Çufalı

14 Mayıs Sonrasında Türk Milleti Ne Bekliyordu? Ne Oldu? – Mehmet Arif Demirer

Hukuk Devletinin Gerektirdiği Güvenceler Bağlamında 1924 Anayasası – Erdal Abdulhakimoğulları

Türk Siyasal Kütürünün Meta –Dili ‘’Atatürk Yaşasaydı – Halis Çetin

Bir AB Hukuku İlkesinin Fikir Kaynakları: Totaliterizm Karşı ‘’Subsidiarity’’ – Bilal Canatan

Yerel Demokrasi Sınırları – Yusuf Şahin

Türk Kamu Yönetiminin Sorunlarının Yeni Kamu İşletmeciliği Bağlamında Değerlendirilmesi –  M.Zahid Sobacı

Seçimsel Ekonomik Dalgalanmalar Yaklaşımı Temelinde Türkiye’deki Seçimlerin Ekonomi-Politiği – İbrahim Bakırtaş – Hatice Dayar

Albert Camus’un Yeryüzü Uygarlığı, Özgürlük Düşüncesi ve Demokrasi Düşü – Ahmet Yılmaz

Şehir Planlamada Ahlak – Mustafa Demirci

Kant’ın ‘Aydınlanma Nedir?’ine Küçük Bir Takdim – Atilla Yayla

Aydınlanma Nedir – Immanuel Kant

Aydınlanma Nedir – Mıchel Foucault

Radikal Oluşturmacılık Hakkında Sorular ve Cevaplar – Ernst Von Glasersfeld

Any Rand : Düşünceli Romancı – Alper Ecer

Bir Özgürlük Filozofu Olarak Wilhelm Von Humboldt – Orçun İmga