Liberal Düşünce Sayı 37, Kış 2005: Aydınlanma

3 Nisan 2017

Liberal Düşünce’nin elinizdeki sayısı pek çok bakımdan özel bir sayı. Bir kere bu sayının dosya konusu Aydınlanma. Onsekizinci yüzyıldan bu güne fikri temayüllerimizi ve hayat alanlarımızı bir biçimde etkisi altına alan, almaya çalışan bir vaka olarak Aydınlanma, sadece bir fikre, bir kavrama, bir projeye değil, önemli bir tarihsel-toplumsal gerçekliğe tekabül ediyor. Bu tekabüliyet, her önemli tarihsel ve toplumsal gerçeklik gibi, Aydınlanma’nın da mükerreren ve farklı biçimlerde yorumlanması lüzumunu doğuruyor. Dünyayı ve hayatı anlamlandırmak için icat ettiğimiz ideolojileri, bugün hala tartıştığımız aktüel meseleleri, politik çekişmeleri, muhafaza ettiğimiz ve değiştirmek istediğimiz kurumsal yapıları yeniden düşünmek için başladığımız yere, Aydınlanma projesinin ortaya çıkışına, dönüp tekrar bakmak gerektiğini düşündük. Devamını oku..

İçindekiler:

Aydınlanma – Stephen Davis

Rönesans Efsanesi – James Franklin

Özgürlük, Akıl ve Gelenek – F. A. Von Hayek

Modernleşmek İçin Batılılaşmak Şart Mıdır? – Deepak Lal

Fransız Devrimi’nin Gerçek Sebebi Neydi? – Scott Trask

Enflasyon ve Fransız Devrimi – Scott Trask

Bir Aydınlanma Düşüncesi Olarak Laiklik – Fikret Çelik

Kemalist Modernleşmenin “Köy”ü – Çağatay Okutan

Bir Reddimiras Olarak Türk Dili Devrimi – Mehmet Aydın

Aydınlanmanın Diyalektiği – Zafer Durdu

Kalbin ve Aklın Alışkanlıkları – Barry Maley

Nefretten Kurtuluş – W. J. Korab – Karpowicz

Ayn Rand’ın Özgürlüğe Katkısı – R. T. Long

Kapitalizm Nedir? – Ayn Rand

Durdurulamayan Rothbard – Mises Enstitüsü

İskoç Aydınlanma Etiği – H. Yücel Başdemir

Muhafazakarlık Fikri – Russell Kirk