Liberal Düşünce Sayı 36, güz 2004: CHP ve Kemalizm

3 Nisan 2017

Liberal Düşünce, dokuzuncu yılının son sayısında, “CHP ve Kemalizm”i dosya konusu yapıyor. Şüphesiz, gerek CHP gerek Kemalizm her vasatta ve her seviyede çeşitli yönleriyle ele alınagelmiştir. Kütüphaneler ve internet ortamları tarandığında bu konuyla ilgili yüzlerce, belki binlerce, yazı, kitap, çalışma bulunacaktır. Öyleyse, neden, Liberal Düşünce bu çok işlenmiş mevzulara böylesine geniş yer ayırma ihtiyacı hissetmektedir? Cevap, tahmin edeceğiniz gibi: Konuya liberal açıdan bir yaklaşımda bulunmak.  Sistematiklik, eskilik ve yaygınlık anlamında, ülkemizde, sosyalizm ve İslamcılığa göre çok daha yeni ve genç bir fikir akımı olan liberal düşüncenin hem insanlığın problemleri hem de özellikle ülkemizi ilgilendiren konularda söyleyebileceği yeni şeyler olduğu kanaatindeyiz. Devamını oku..

İçindekiler:

Kemalizme Liberal Açıdan Bakınca – Atilla Yayla

Türk Modernleşmesini Karakterize Eden Başlıca Engeller Üstüne Bir Deneme – Melih Yürüşen

Pierre Bourdieu Üzerinden Resmî İdeolojiyi Okumak: Bir Açıklama Denemesi – Bahadır Türk

Merkez-Solun Demokratikleşme Perspektifinin Açmazları: SHP ve CHP Üzerine Bir Analiz – Canan Aslan – Akman

CHP’nin Sosyal Demokratlaşması Sürecinde Kemalizm Tartışmaları: 1961-1980 – Cemal Fedayi

Atatürkçülük (Kemalizm) ve İdeoloji – Süleyman İnan

CHP Döneminde Bir Kent Yönetimi Örneği:Nevzat Tandoğan’lı Yıllar ve Başkent Ankara – Orçun İmga

CHP’ye Dair – Mustafa Erdoğan

CHP, DSP ve Sol: Tekrarda Fayda Var mı? – Murat Yılmaz

1923-1950 Dönemi CHP İktisat Politikaları ve CHP’nin İktisadî Devletçilik Anlayışı – Abdülkadir Buluş

Bağımlılıktan Çatışmaya: Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Devlet ve Sermaye İlişkisi – Hamit Emrah Beriş

Aral’ın Yazısı Üzerine – Murat Yılmaz

İktisat, Maliye ve İstatistik – Namık Zeki Aral

Sağ ve Solun Ötesinde: Yeni Üçüncü Yol Arayışları – Ahmet Beşkaya-Salih Alp

Alman Sosyal Demokrasisi ve Yeni Merkez – İbrahim Sarıtaş

Avrupa Parlâmentosu Seçimleri ve Türkiye  – Yusuf Tekin-Sabri Çiftçi

Max Weber’de Anlayıcı Yöntem ve Sosyoloji – Ahmet Özkiraz

Devletin Anatomisi – Murray Rothbard

John Locke: Özgürlük Filozofu – Wolfgang Kasper

Bir Hoşgörü Filozofu: Locke – Fatih Demirci

Hitlerci Öfkenin Marksist Temelleri – Jim Peron

Jasques Derrida – The Economist

CHP Nasıl Kurtulur ? – Mümtaz’er Türköne

Haklar, Hukuk ve Ahlâk – Douglas Rasmussen