Liberal Düşünce Sayı 35, Yaz 2004: Faşizm

30 Mart 2017

Özellikle ilgilendiğiniz bir konu değilse, faşizm hakkındaki bilginizin ne kadar olduğunu ve bu bilginin esas itibarı ile nereye dayandığını kendi kendinize sorsanız, sonra verdiğiniz cevabı kadığa aktarsanız, muhtemelen, şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşırsınız. Önce, konuyla ilgili bilginizin çok sınırlı ve sıradan olduğunu görürdünüz. Sonra faşizmle ilgili bilgi ve düşüncelerden ziyade hislere sahip olduğunuzu keşfedersiniz. Şüphesiz, bu hisler olumsuz olurdu. Faşist olmanın ne kadar kötü olduğunu düşünür, faşist olarak etiketlenmekten korkardınız. Peki, faşizmle ilgili bilginizi arttırmak için okumaya karar verseniz ne olurdu? Devamını oku..

İçindekiler:

Faşizmin Doğuşu – Aydın Yalçın

Faşizm – Şerif Mardin

Benim Anladığım Faşizm  – Hüseyin Cahit

Faşizm – Sheldon Richman

Faşist Sıfatı – Mack Taner

Anti-Globalizm: Yeni Şişelerdeki Kötü Şarap mı? – Andrew Ryder

Nazizmin Kaynakları – Ludwig von Mises

Toplumsal Bir İdeoloji Olarak Faşizm: Sosyo-politik Bir Analiz – Hüsamettin İnaç – Selami Erdoğan

Ekonomik Faşizm – Thomas J. Di Lorenzo

Nazizm Sosyalizm midir? – Adam Young

Karl’ın ve Adolf’un Tuhaf Hâli – The Economist

Yeni Faşizm: Konsensüs ile Yönetim – Ayn Rand

Orta Yol Politikası Bizi Sosyalizme Götürür – Ludwig von Mises

Faşizm, Bilim ve Çatışmacı Zihniyet: Huntington, Lewis ve Batının Bitmeyen Düşmanları – Birol Akgün

Janus’un Yüzleri: Yirminci Asırda Marksizm ve Faşizm – Hunt Tooley

Hobbes’un Mutlak Egemenlik  Hakkındaki İkilemi – Aysel Doğan

İmparatorluktan” “Ulus Devlet”e  Geçiş Sürecinde İdeoloji Arayışı: Solidarist Korporatizm – İlyas Söğütlü

Yerli Kola: Solidarizmi  Tekrar Düşünmeli mi(yiz)? – Fırat Mollaer

Süper Devletler, Küçük Devletler ve Özgürlük – Atilla Yayla

Sami Selçuk Özgürlük Onur Ödülü – Mustafa Erdoğan

Özgürlük Onur Ödülü ve Hukuk – Sami Selçuk

Sami Selçuk ile Özgürlük ve Hukuk Üzerine – Atilla Yayla

Türkiye İlaç Ekonomisi ve İlaç Harcamaları: 1998-2003 Dönemi Değerlendirmesi – Mehmet Top – Menderes Tarcan

Hukuk Devleti, Demokrasi ve  Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvencelenmesi – Adnan Küçük