Liberal Düşünce Sayı 33, Kış 2004: Sosyalizm

30 Mart 2017

20. yüzyıl, hangi açıdan bakıldığına bağlı olarak, değişik şeylerin çağı olarak adlandırılır. Gerçekten, bu yüzyıl hem iyi hem kötü pek çok şeye sahne olmuştur. İnsanların refah seviyesinde, bilimde, teknolojide gerçekleşen muazzam gelişmeler 20. yüzyılın parlak, aydınlık yüzüdür. Ne var ki, belki de birçok yüzyıl gibi, bu yüzyılın karanlık bir yüzü de vardır. Görülmemiş ölçüde geniş insan kaybına, maddi hasara yol açan iki büyük dünya savaşı ve insanlık haysiyetini ayaklar altına alan, daha önce eşine rastlanmamış baskı mekanizmaları yaratan totaliter rejimler 20. yüzyılın karanlık yüzünün en belirgin unsurlarıdır. Liberal Düşünce, 2004 yılı içinde, totaliterizmin bütün versiyonlarını ele alan yazıları, çalışmaları okuyucuya ulaştırmaya karar verdi. Devamını oku..

İçindekiler:

Socialism: The Threat Stili Remains – Norman Barry

Socialism: Confusing Morals and Politics – Hardy Boullion

Entellektüeller ve Sosyalizm – Friedrich A. von Hayek

Sosyalizm – Ludwig von Mises

Marx’tan Sonra Komünizm – The Economist

Karl Popper ile Marksizm, Özgürlük ve Tarihsicilik Üzerine… – Giancarlo Bosetti

Özgürlük Ahlâkı – Murray N. Rothbard

‘Sosyalizmden Sonra’ Olabilir mi? – Alan Charles Kors

Sosyalizm Doğu Avrupa’da Neden Çöktü – Tom Palmer

Sosyalist Hesaplama Tartışmaları Niçin Hâlâ Önemli – Fuat Oğuz

Sol Nedir? – Mustafa Erdoğan

Sol ve Halk – Bekir Berat Özipek

Eski Düzenin Şampiyonu: Karl Polanyi’nin Büyük Dönüşüm’deki Otoriteryenizmi – F. Michael Kunz

Noam Chomsky’nin Maskesini Düşürmek – Keith Windschuttle

İdeolojinin Bedelini Hesap Etmek – Thomas F. Bertonneau

Karanlıkta Dans – The Economist

Sinan Çetin ile Özgürlük, Sosyalizm ve Kapitalizm Üzerine – Atilla Yayla

Ortanın Solu Akımı – Cemal Fedayi

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı – Hamza Al

Alternetif İl, İlçe, Belde ve Köy Yönetim Modeli (Liberal Bir Perspektifle) – Rıza Arslan

Ahmet R. Altınok ile E-Devlet Üzerine Söyleşi – Zafer Yılmaz

Geçiş Etkisi ile Para İkamesi Arasındaki Etkileşime Yönelik Bir Değerlendirme – Necla Adanur Alkan