Liberal Düşünce Sayı 32, Güz 2003: Demokrasi ve Küreselleşme

30 Mart 2017

Liberal Düşünce yine zengin bir muhtevayla karşınızda. İlk yazımız Nobel İktisat Ödülü sahibi Amartya Sen’e ait. Cemal Fedayi’nin tercümesiyle dergimizde yer alan yazısında Sen, demokrasinin 20. yüzyılda evrensel bir değer olarak yükselişini -hem bir iktisatçı olarak, iktisadi alandaki ilerlemelerin de önüne yerleştirip- berrak üslubuyla ortaya koyuyor. Dergimizin ikinci yazısı, ülkemizde de yoğun tartışmalara sebep olan, militan demokrasi anlayışını irdeleyen bir yazı. A. Z. Uyanık ve Ş. Salur, bu yazıda, militan demokrasi anlayışını, özellikle Batı’daki örneklerinden hareketle tahlil ediyorlar. Devamını oku..

İçindekiler:

Evrensel Bir Değer Olarak Demokrasi – Amartya Sen

Kısa Bir Demokrasi Analizi ve Militan Demokrasi Anlayışına Liberal Perspektiften Bir Bakış – A. Zeki Uyanık – Şammas Salur

Liberal Demokrasilerin Zor Zaman Krizi ve İfade Özgürlüğü – Zühtü Arslan

Fikir Hürriyetinin Sınırlandırılması – Adnan Küçük

Ömer Çaha ile Sivil Toplum ve Resmî İdeoloji Üzerine… – Emrah Akkurt

Türk Siyasî Kültürü: Analitik Bir Çerçeveye Doğru – Bedri Gencer

Bir Tarz-ı Modernleşme Olarak İslâmcılık – Ergün Yıldırım

Can Paker İle Özgürlük ve Türkiye’nin Geleceği Üzerine – Atilla Yayla

Girişimci ve  Yatırım Yeteneği (Girişim Teorilerinin Evrimi) – S. Alev Söylemez

Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İktisat Politikası Olarak Müdahalecilik – Birol Çetin

Küreselleşme, Beşerî Gelişme, Yoksulluk ve Yolsuzluk – Mustafa Acar

Küreselleşme: Kurumsal Performans (İkinci En İyi”ye Dayalı Kurumsal Alternatif Denemesi) – Yusuf Bayraktutan

Serbest Bankacılık: İskoçya ve ABD Deneyimleri ve Günümüzde Uygulanabilirliği – Nurettin Öztürk

Malî Aldanım ve Kamu Harcamaları Üzerindeki Etkisi – Filiz Giray

Akay William Stanley Jevons ve Modern İktisadın Temelleri – Hülya Kanalıcı

Azınlık Rejiminin Ulus Devlete Etkisi ve Bunun Uluslararası Sonuçları – Erol Kurubaş

Savaş Esirlerine Yapılacak Muameleye İlişkin 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi (III Sözleşme) – Hakan Taşdemir – Sema Sezer – Bilal Karabulut

Türkiye’nin AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Sivil-Asker İlişkilerinin Genel Görünümü – Fazıl Hüsnü Erdem