Liberal Düşünce Sayı 30-31, Bahar- Yaz 2003: Liberalizm, Müsamaha ve Medeniyet

30 Mart 2017

Liberal Düşünce’nin elinizdeki sayısı iki dosyadan ve bazı bağımsız yazılardan müteşekkil. İlk dosyamız, tartışılması hiç bitmeyecek bir konu olan din-demokrasi ilişkisi hakkında. Dosyanın birinci yazısı ise Kenneth Minogue’un orijinal bir çalışması: “Liberal Demokrasi Hristiyan Bir Medeniyetten Nasıl Doğdu?” Minogue bu yazısını, 26-29 Ekim 2002 tarihinde Kapadokya’da yapılan II. Siyaset Bilimciler ve Hukukçular Kongresi’nde tebliğ olarak sundu. Hadi Adanalı’nın Türkçe’ye aktardığı bu yazı, bir din ve kültür olarak Hristiyanlık ile liberal demokrasinin ilişkisini inceliyor. Hristiyanlık üzerinde odaklanmakla beraber, makale, genel olarak din ve demokrasi ilişkileri konusunda önemli ipuçları içermekte. Devamını oku.. 

İçindekiler:

Liberal Demokrasi Hristiyan Bir Medeniyetten Nasıl Doğdu? – Kenneth Minogue

Amerikan Modeli: İnanç ile Özgürlüğün Buluşması – Ömer Çaha

Amerikan Toplumunda Din ve Siyasal Kültür – Robert B. Fowler , Alan D. Hertzke, Laura L. Olson

Liberal Bir Toplum İlliberal Unsurlara Müsamaha Gösterebilir mi? – Chandran Kukathas

Gülay Göktürk ile Mülakat – Atilla Yayla

Benim Jürim – Gülay Göktürk

Sistem Analiziyle İfade Özgürlüğünü Anlamak – Can Paker

Derin Ekoloji Üzerine – Tuncay Önder

Kim Olduğunu Söyle Nasıl Bir Çevreci Olduğunu Söyleyeyim – Yusuf Şahin

Çevresel Hareketin Retoriği Üzerine Birtakım Mülâhazalar – Ronald Hamowy

Alicenap Yabanî Çevreci – Robert Whelan

Çevre – Stephen Davies

Mete Tuncay ile Kemalizm Üzerine – Emrah Akkurt

1876 Kanun-u Esasisi’ndeki Değişikliğin Arka Plânı —Bir Esbabı Mucibe Layihasında Genel Görüşler – Aliyar Demirci

Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yolu: İş Melekleri (Business Angels) –  Alev Söylemez

İktisat Yazınında Kuşaklararası Krizler – Sevinç Orhan

Para Politikasında Friedman Kuralı, Optimal Senyoraj Teorisi ve Sıfır Enflâsyon Üzerine Teorik Bir İnceleme – M. Hanifi Aslan

Türk-Alman Medya İlişkilerinde Değişen Stratejiler – Şeref Ateş