Liberal Düşünce Sayı 28, Güz 2002: Liberal Düşünce Liberal Düşünceye Bakıyor

30 Mart 2017

Liberal Düşünce hem son derece zengin hem de çok anlamlı bir sayıyla karşınızda. Bu sayıyla Liberal Düşünce yedinci, Liberal Düşünce Topluluğu ise onuncu yaşını tamamlıyor. On yıl bir fikir hareketi için pek de uzun süre sayılmaz elbette. Fikir hareketlerinin ortaya çıkmaları, kalıcı olduklarını ispatlamaları, düşünce hayatında iz bırakmaya başlamaları çok daha uzun bir zamana ihtiyaç duyar. Buna rağmen, Liberal Düşünce Topluluğu’nun, 1992’den 2002’ye, fikir hareketi olma vasfını hakkıyla kazandığını, Türkiye’nin fikir tarihine şimdiden geçtiğini ve gittikçe artan ölçüde fikir hayatımız üzerinde tesir icra etmeye başladığını söylersek bir abartma yapmış olmayız herhalde. Devamını oku..

İçindekiler:

Fikir Hareketleri Üzerine – Atilla Yayla

Benim Gözümde Liberal Düşünce Topluluğu – Mustafa Erdoğan

Liberal Düşünce Topluluğu’nun Doğuşu, Gelişimi ve Geleceği Üzerine – Atilla Yayla

Liberal Olmak veya Bir Tercihin İzini Sürmek Üstüne Bir Deneme – Melih Yürüşen

Özgürlük Davası – Mustafa Erdoğan

Kıdemli Bir Liberal Hürriyetperver Bir Fikir Adamı: Kazım Berzeg – Haluk Kürşad Kopuzlu

Erken Öten Horoz – Gülay Göktürk

Siyasette ve Fikir Dünyasında Liberal Düşünce Topluluğu – Bekir Berat Özipek

LDT Üzerine Birkaç Not – Caner Erkan

Liberal Yol-Sosyalist Yol – Namik Zeki Aral

Yirminci Yüzyılda Klasik Liberalizm – Ralph Raico

Liberalizm ve Özgürlüklerin Seçimi – Fritz Machlup

Yeni Bin Yılda Liberalizm – Mario Vargas Llosa

Dernekleşme Devrimi – Lester M. Salamon

Grup Sadakatine Yönelik Bir Kritik – Laurie Calhoun

Çağdaş Liberalizmde Farklı Yönelimler: John Rawls ve Robert Nozick – Emrah Beriş

Eşit-Yurttaş ve Özgür-Bireyin Varoluşunun Hukuki Temelleri – Neşet Toku

Eğitimin Finansmanının Ekonomi Politiği ve Yükseköğretimde Adil ve Etkin Finansman Politikaları – M. Hanifi Aslan

Son Dönem Osmanlı İktisat Politikaları – Birol Mercan-Abdülkadir Buluş