Liberal Düşünce Sayı 27, Yaz, 2002: İfade Hürriyeti, Küreselleşme Karşıtlığı, Liberal Felsefe

30 Mart 2017

Liberal Düşünce’nin 27. sayısıyla sizlere yeniden merhaba demekten sevinç duyuyoruz. Bu sayımızda tek bir konuda odaklanmaktan ziyade değişik konularla ilgili, fakat yine son derece ilginç, yararlı, ufuk açıcı ve bir kısmı Türkiye’de ilk olan yazılarla karşınızdayız. Geçen sayımızın sunuşunda bu sayıda ele almayı vaad ettiğimiz “liberal düşünce liberal düşünceye bakıyor” konusunu ise bir sonraki sayıya bıraktık. Bazı konular ve ilkeler var ki, üzerlerinde ne kadar durulsa az. Liberal Düşünce olarak ifade hürriyetine özel bir önem verdiğimiz okuyucularımızın malumu. Daha önce ağırlıklı sayılarda ele aldığımız bu hususta, bu sayıda da dört önemli yazımız var. Devamını oku..

İçindekiler:

Hukukî ve Siyasi Açıdan İfade Hürriyeti – Norman Barry

İnsanların Düşünce Farklılıkları Göstermesi Rahmettir – Ziya Paşa

Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması: Anayasanın 13. Maddesi Üzerine Bazı Düşünceler – Zühtü Arslan

Anayasa Mahkemesi’nin Fazilet Partisi Kararı – Mehmet Turhan

Türkiye’nin Toplumsal Krizlerinin Bireysel Dinamikleri – Mustafa Acar

Küreselleşme Karşıtlığı ile Mücadele: Bir Hoşnutsuzluklar Üçlüsü – Jagdish Bhagwadi

Globalleşme ve Refahın Yayılması – David DollarAart Kraay

Globalizasyon Hakkındaki Doğru – Timoty Taylor

Küresel-Yerel Kültürler Üzerinde Yeniden Düşünmek: Melez Kültürler – Güliz Uluç                             

Robert Nozick’in Ardından ve “Bireylerin Hakları Vardır – Mustafa Erdoğan                

Özgürlüğe Adanmış Bir Ömür: Robert Nozick – Richard Epstein 

Robert Nozick Kimdir? – Yıldız Karagöz

Popper ve Klâsik Liberalizm – Jeremy Shearmur

Hayek’in Liberal Felsefesinde Demokrasi ve Yapılandırılması – Ahmet Melih Saraçoğlu

Hayek’te Piyasanın Epistemik Rolü – Ferudun Yılmaz

Türkiye’de Siyasal Parti Sisteminin Gelişimi ve Demokratik İstikrar – Birol Akgün

Türkiye’de Siyasî Partilere Yapılan Devlet Yardımı ve Siyasî Partilerin Malî Denetimi – Erdal Abdulhakimoğulları

Bağımsız İdarî Otoriteler Daha Demokratik Olabilir mi? – Namık Kemal Öztürk

Yargıtay’dan Ayrılış Mesajı – Sami Selçuk

Çevre Politikası İçin Liberal Tarafsızlığın İfade Ettikleri – Cary Coglianese