Liberal Düşünce Sayı 24, Güz, 2001: AB Sürecinde İfade Özgürlüğünü Yeniden Düşünmek

30 Mart 2017

Bu sayımızın özel dosyası, geçtiğimiz sayımızda belirttiğimiz gibi, İfade Özgürlüğü. Liberal Düşünce Topluluğu’nun ifade özgürlüğünün tam anlamıyla kavranması ve önündeki çeşitli engellerle, bu engellerin aşılmasını sağlayacak perspektifleri, yaklaşımları ve çözümleri ortaya koymak amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu’nun desteğiyle yürüttüğü proje çerçevesinde 8-9 Haziran 2001’de düzenlediği “Avrupa Birliği Yolunda Düşünce ve İfade Özgürlüğü” başlıklı Uluslararası Sempozyumda sunulan tebliğlerden oluşuyor. Devamını Oku..

İçindekiler:

Demokratik Topluda İfade Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir  Perspektif – Mustafa Erdoğan

İfade Özgürlüğünün Sınırlarını Yeniden Düşünmek: Açık  Ve Mevcut Tehlikenin Tehlikeleri – Zühtü Arslan

Pornografiyi İfade Özgürlüğü Bağlamında Düşünmek – Melih Yürüşen

Bir Liberal Demokraside Dinlere Neden Değer  Verilmelidir – Anthony Bradney

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özğürlüğü – Vahit Bıçak

İfade Hürriyetini Güvenceye Almak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Üç Eğilim – Rick Lawson

Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü Anayasal Sınırları Açısından Neler Değişti? – Osman Can

Gelişme Sürecinde AB İnsan Hakları Politakası – Christopher Brewin

Bireysel Hürriyet  Düşünce ve John Stuart Mill – H.Yücel Başdemir

İfade Özgürlüğü –İslam Felsefe Tarihi  Açısından Bir Sunum – Mevlüt Uyanık

Türkiye Korkularını Aşmak Zorunda – Stephen Kinzer

Modernleşme Sonunda – Sekürleşme İlişkisi Üzerine Yeni Paradiğmalar – Ali Köse

Türkiye’nin Hukuk Devleti Sorunu:Hukukun Evrensel Üstünlüğüne Karşı Devletin Anayasal Üstünlüğü – Yavuz Atar

Akademik Özgürlüğün Anlamı ve Gerekliliği – Bekir Berat Özipek

Chicago Okulu,Milton Freidman ve Monetarizm – Gülsün Gürkan Yay

Demokrasi Yönetişim ve Piyasa – John D. Sullivan

Türkiye’de Merkezi Yönetim – Yerel Yönetim İlişkilerinin ve Yönetim Anlayışın  Liberal Tez Açısından Değerlendirmesi – Hüseyin Özgür

Dünya Demokrasi Hareketin Amaçları – Carl Gersman