Liberal Düşünce Sayı 23, Yaz, 2001: Parti Kapatma Ahim ve Türkiye

30 Mart 2017

Liberal Düşünce’nin “Yaz 2001” sayısı yüklü bir gündemle ve yine ülkenin kritik -bu ülkenin kritik olmayan bir dönemi oldu mu hiç, acaba?- bir döneminde karşınızda. Dönemim ilk konusu parti kapatma kararları. Önceki sayımızda siyasal partiler ve demokrasi konusuna ağırlık vermiş ve demokrasilerde partilerin kapatılması mevzuunu da ele almıştık. Anayasa Mahkemesi’nin FP’yi kapatma kararından hemen önce piyasaya çıkan dergimiz büyük ilgi gördü. Yargı bürokrasisinin üst seviyelerinde, akademik çevrelerde ve entellektüel muhitlerde elden ele dolaştı ve tartışıldı. Şüphesiz, siyasi partiler ve demokrasi konusu ülkemizde daha uzun süre önemini koruyacaktır. Devamını oku..

İçindekiler:

Türk Hukukunda Siyasal Partilerin Kapatılması Rejimi : Ulusal Demokrasinin Strabourg Demokrasisi Karşısında Hükmen Yenilgisi – Ömer Anayurt

Avrupa Birliği Anayasalarında Devletin Temel Nitelikleri – Mustafa Erdoğan

Fazilet Partisini Kapatma Kararı Işığında Türkiye’nin Anayasa Mahkemesi Sorunu – Mustafa Erdoğan

AİHM’nin RP Kararının Düşündükleri – Mustafa Erdoğan

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Taraf Devletlerde Uygulanmasında – Hacı Ali Özhan

Fp’nin Kapatılması Ve Türkiye’nin Cari Sistemlerinin Çıkmazları – Atilla Yayla

AİHM’nin Rp Kararı Üzerine – Atilla Yayla

AİHM Kararı Ve Avrupa Merkezcilik – Hasan T. Kösebalaban

Rekabet , Girişimcilik  Ve Keşif Süreci – Fuat Oğuz

İktisadi Özğürlüğünün Ölçülmesi – ERT

Demokrasi Ve Ekonomik Kriz: Asya Ve Türkiye Karşılaştırması – Hasan T. Kösebalaban

Türkiyenin Toplumsal  Krizlerinin Görünürdeki Nitelikleri – Mustafa Acar

Küreselleşme Ve Endenozya’nın Karşıllaştığı Zorluklar – Hadi Soesastro

Avrupa Birliği’nin Azınlıklara Yaklaşımı ve Avrupa Bütünleşmesine Etkileri – Erol Kurubaş

Ege’de  Diyolagla Çözüm Yakın Mı? – Yücel Acer

İran Dış Politikasının Evrimi :Körfezde İran – Arap İlişkileri Örneği – Ramazan Kılıç

Bir Siyasal Dönüşür Olarak Ahmet Ağaoğlu (1869-1939) – Fatih Demirci

Postmodern Örgüt Teoresi – A . Hadi Aydın