Liberal Düşünce Sayı 22 Bahar, 2001: Siyasi Partiler ve Demokrasi

30 Mart 2017

Kriz rüzgarlarının olanca hızıyla estiği bir dönemde yeni sayımızla karşınızdayız. Günlük yaşamımızda pahalanan ekmek, reel değeri düşen gelir ve bunların sonucu olarak daha da yoksullaşma olarak yansıyan krizin, derin sosyo-politik nedenleri olduğu biliniyor. Türkiye, yıllardır ağır bir yönetim kriziyle içiçe yaşıyor. Bu krizin odağında da doğal olarak siyaset ve demokrasi sorunu bulunuyor. Siyasal alanın daraltılması, siyasetin sorunlar karşısında çözüm üretememesini, bu da “yönetemeyen demokrasi”yi beraberinde getirmektedir. Demokrasinin olmazsa olmazları konumundaki siyasal partiler, kendilerine güvenilemeyen kurumlar haline gelmiş ve/veya getirilmişlerdir. Devamını oku..

İçindekiler:

Ananyasa Mahkemesinin Siyasal Partiler Poitikası ‘Ve Çağında ‘Ya-Ya Da’’cı Yaklaşımının Anakrozmi Üzerine Bir Deneme – Zühtü Arslan

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Siyasi Parti Kapatma Davaları – Mehmet Turhan 

Siyaset-İdeolojisi – Yargı Ekseninde’’ Türkiyede Parti Özgürlüğü Ve Avrupa Sözleşmesi Uygulaması – Reyhan Sunay 

Anayasa Mahkemesinde Kararlarında Ölçü – Norm Ve Siyasal Alanın Sınırı Olarak Başlangıç İlkeleri – M . Tevfik Gülsoy 

Siyasi Partiler, Devlet Ve Demokrasi – Mustafa Erdoğan 

Demokrasiyi Koruma Klavuzu – Atilla Yayla

İki Binli Yıllarda Militan Demokrasinin Güncelliği Federal Almanya, Avusturya ve Türkiye Örnekleri – Yusuf Şevki Hakyemez

Türkiyede Sistemsel Kriz Ve Siyasal Yansımasının Analizi – Fazıl Hüsnü Erdem 

Latin Amerikada Elitlerin Kültür Ve Davranışı – Carlos Alberto Montaner 

Çoğulçuluk :Sorunlar , Sınırlar Ve İmkanlar – Melih Yürüşen 

Demokrasinin Özü – Harry g. Barnes , jr 

Yeni Demokrasilerde  İktisadi Reformun Yönetilmesi – Deborah Brautigam

Israel Kirzner’in Arz ve Talep Kanunu Üzerine – James C. W.Ahiakpor 

Bir Bulmaca Ve Çözümü :Profesör Ahiakpor’un Eleştirisine Cevap – Israel Kirzner 

Jön Türklük Davasında Cezasına Müstehak Olmayan Bir Sürgün – Hasan Öztürk