Liberal Düşünce Sayı 21, Kış, 2001: Eğitim, Özgürlük ve Refah

30 Mart 2017

“Her şeyin başı eğitimdir”, “İnsanlar yeterince eğitilmediği için böyle oluyor” türünden sözleri sık sık duyarız. İlk bakışta bu sözler çok masummuş ve sanki herkesin üzerinde müttefik olduğu doğruları yansıtıyormuş gibi görünmektedir. Ancak eğitimin ne olduğu insanlar tarafından, hangi istikamette ve nasıl eğitilmesi gerektiği soruları gündeme geldiğinde büyük ihtilaflar ortaya çıkar. Bu sözler sanıldığı kadar “masum” değildir. Her şeyden önce bu tür sözlerin altında çoğu zaman sakat ve tehlikeli bir toplum anlayışı yatmaktadır. Bu anlayışın en kötü tarafı toplumu hiyerarşik bir yapılanma olarak görmesidir.  Devamını oku..

İçindekiler:

Açık toplumda eğitim – A . Benegas Lynch.,Jr.

Eski Yunan’dan Öğrenilecekler – Kathleen Melonakos

Liberal Eğitim – Hadi Adanalı

Demokrasi Ve Pragmatik Liberal Eğitim – Hasan Arslan

Ulusal Kalkınma ve Eğitim İlişkisi – İrfan Erdoğan

Sivil Özgürlük Olarak Din Ve Vicdan Özgürlüğü – Mustafa Erdoğan 

Aydınlanma Döneminde Felsefenin Alman Birliğinin Kurulması Sürecine Etkisi – Mehmet Beşirli

Fransa’da Seçim Harcamalarının Denetlenmesi (Iı) – Zeki Öztürk 

Piyasa Rekabetinin Dayanılmaz Gücü – Israel m. Kirzner 

Piyasa Sürecinin Teorisi : Tarihsel Gelişim – Fuat Oğuz 

Povert , Freedom And Economic Justice – Norman Barry 

Özel Mülkiyet Karşısında Devlet – Andrei Shleifer 

Dünya Ticaret Örgütü (Wto) Nasıl Reforme Edilmelidir – Aranderski , Cattuni, Das, Augosto, Fennandes , Workman 

Yeni Ekonominin Ticaret Modeli – Charles Oman

Liberal İslam: Umutlar ve Zorluklar – Charles Kurzman

Sevr’in Yaratıcısı Batılılar Değil, İttihat ve Terakki Cuntası’dır – Kazım Berzeg 

Abdülkerim Suruş Ve Liberal Demokrasi – Yasin Demirkıran

Ahmed Güner Sayar ve Osmanlı İktisadi Düşüncesinin Çağdaşlaşması – Orhan Çakmak