Liberal Düşünce Sayı 20, Güz, 2000:Siyasal Yozlaşma

30 Mart 2017

Liberal Düşünce’nin “Güz 2000” sayısını başlangıçta siyasal yolsuzluk konusuna ağırlık veren bir sayı olarak hazırlamayı planlamadık. Mevzuyla ilgili sadece iki yazıya yer verecektik. İlki Cemal Fedayi’nin siyasal yolsuzluk olgusunu etraflıca ele alan akademik yazısı, ikincisi ise Liberal Düşünce Topluluğu’nun yürüttüğü Yasama Danışmanlığı Hizmeti projesi çerçevesinde Tanel Demirel’in başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan ve bir nevi bir yol haritası niteliği taşıyan bir rapordu. Ne var ki, dergi hazırlıklarının yapıldığı, hatta tamamlanmak olduğu bir sırada, bütün Türkiye’yi sarsan olaylar peşpeşe patladı. Devamını oku..

İçindekiler:

21.Yüzyılda Taşıdığımız Sorun:Siyasal Yozlaşma – Cemal Fedayi

Türkiye’de Siyasal Yolsuzluk Olgusu 

Yolsuzlukları Yol Etmek – Frank Vogl 

Büyük Yolsuzlukların Maliyeti – Goorge Moody- Stuart 

İşletmecilik Açısında Yolsuzluk Karşıtı Girişimler – John d. Sullivan 

Yolsuzluğu geriletmek – Robert  Klitgaard

Yolsuzlukla İlgili Ceza Hukuku Sözleşmesi 

Fransa’da Seçim Harcamalarının Denetlemesi – Zeki Öztürk 

Regulasyon Çağına Girerken – Ali Ulusoy 

‘’Paşaların Cumhuriyeti’’ – Eric Rouleau 

Türkiye’de Belediye Başkanı Seçimlerini Ekonomi Politikası – Birol Akgün 

Rusya’da Medya Siyaset İlişkisi – Oktay Tanrısever 

Girişimciliğin Keşfi ve Arz ve Talep Konusu – Israel Kirzner 

Uzlaşmanın Anatomisi – Any Rand 

Avrupa Ve İslamcılık Arasında Türkiye – Mevlüt Uyanık

‘Ulusal’dan ‘Küresel’e İnsan Hakları Ve Siyaset – Şaban Kardaş