Liberal Düşünce Sayı 2, Bahar 1996: Başkanlık Sistemi Tartışmaları

29 Mart 2017

 

 

Liberal Düşünce ikinci sayısıyla karşınızda. İlk sayı, teknik yönden iyileştirilmeye muhtaç yönlerine rağmen, özellikle büyük şehirlerde umduğumuzdan büyük ilgi gördü. Derginin yayımı dolayısıyla bizzat veya telefon ve faks aracılığıyla bizi arayıp ilgi ve takdirlerini bildiren dostlara bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu sempatinin, hem yapmaya çalıştığımız işin önemi konusundaki bilincimizi pekiştirmesi, hem de bu işi daha iyi yapmamız gerektiğini hatırlatması bakımından bizim için son derece yararlı olduğunu belirtmeliyiz. Devamını oku..

 

 

 

İçindekiler:

Başkanlık Sistemini Doğru Tartışmak – Mustafa Erdoğan

Proper Discussion of the Presidential Government System

Türkiye İçin Başkanlık Sistemi – Burhan Kuzu

The Presidential Government System for Turkey

Türkiye’ye Paralı Eğitim – Cüneyt Ülsever

Private Education for Turkey

Yüksek Öğretimin Finansmanı ve Harçlar Sorunu – Güneri Akalın

Financing Higher Education and the Problem of Fees

21. Yüzyıl, Türkiye ve Sivil Toplum – Coşkun Can Aktan

Twenty-First Century, Turkey and Civil Society

Les Liasons Dangereuses: Akademya, Devlet ve “Uluslararası İlişkiler” – İhsan Dağı

Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Gümrük Birliği – Ramazan Gözen

The Customs Union in the Relationship between Turkey and European Union

İttihat ve Terakki’nin Tarihimizdeki Yeri ve Trablusgarp – Osman Okyar

The Place of Union and Progress in Our History and Tripolitania

Türkiye’de Liberal Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi – Mehmet Seyitdanlıoğlu

The Birth and Development of Liberal Thought in Turkey

“Yeşil Bir Gece”nin Aydınlığında  “Yeni İnsan” Tipleri – Hasan Öztürk

“New People” Types in the Light of the “Green Night”

Özgürlüğü “Kölelik Yolu”yla Anlamak – Bekir Berat Özipek

Understanding Freedom via ‘Road to Serfdom’

Laiklik ve Demokrasi: Biri Diğerinin Vazgeçilmez Şartı mı? – A. Nuri Yurdusev

Laicism and Democracy: Is one Indispensable Condition of the Other?

ATV’nin “Hastane”si ne Anlatıyor? – Atilla Yayla

What does “Hospital” of ATV Say?

Özgürlükçü Bir Düşünür Murray N. Rothbard – Leonord P. Liggio

A Libertarian Philosopher: Murray N. Rothbard

Siyaset Pratiğindeki Somut Liberalizm – Kazım Berzeg

The Concrete Liberalism in Political Practice