Liberal Düşünce Sayı 17, Kış,2000: Avrupa’ya Doğru

30 Mart 2017

Liberal Düşünce bu sayısıyla beşinci yılına giriyor. Geride kalan dönemde, baştan beri güttüğümüz amaca uygun olarak, düşünen insanlarımızın ufkunu genişleten ve entelektüel ilgilerini derinleştiren dört ciltlik bir külliyat kazandırdık Türkiye’ye. Bu dört yıllık süre içinde Liberal Düşünce kimi zaman ülkemizin gündemini vesile edinerek, kimi zaman global eğilimleri kollayarak, kimi zaman da kendi entellektüel gündemimizi izleyerek, ama her defasında yüzeysel ilgileri aşan bir bakışla hazırlandı. Devamını oku..

İçindekiler:

Avrupa’yı Kurmak, Türkiye’yi İdare Etmek ve Tarihin ipoteğinden Kurtulmak – Nuri Yurdusev

Establishing Europe, Managing Turkey, and Getting Away From The Mortgage of the History

Avrupa Birliği ve Türkiye: Batılılaşmanın Neresindeyiz’? – İhsan D. Dağı

The European Union and Turkey: Where are we in Westernization? ‘

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile “Entegrasyon Sürecinin” Açmazları ve Açılımları – Ramazan Gözen

Dilemmas and Expansions of the Integration Process of Turkey with Europe

Yeni Yapısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi – Vahit Bıçak

European Court of Human Rights with its New Structure

Söyleşi – Karen Fogg

Interview

Avrupa’da Philadelphia Yok – Norman Barry

No Philadelphia in Europe

20. Yüzyıl: İnsanlığın Yaşadığı En İyi Çağ – Julian L. Simon, Stephen Moore

20th Century: The Best Age in Humanity

Önceki Bin Yılda Maddi İlerleme – Calvin Beisner

Material Progress in the Previous Millennium

Zenginliğe Giden Yol – The Economist

The Path to Wealth

İş Alemi Kamu Politikalarına Nasıl Etki Edebilir? – John D. Sullivan

How Can Businesses Affect Public Policies?

Para: Nihaî Özelleştirme – Richard W. Rahn

Money: Final Privatization

İnternet: Büyük Eşitleyici – Michael C, Maibach

Internet: The Big Equalizer

Devlet ve Kamu Hizmeti Anlayışlarında Yeni Eğilimler – Nesrin Nas

New Trends in State and Public Service Conceptions

Uluslararasılaşan Finans ve Finansal Düzenlemelere Yeni Yaklaşımlar – Ali Alp

New Approaches to Internationalized Finance and Financial Regulations

Devletçilik Üzerine – Kemal Karpat

On Statism

Bosna Diplomasisi: Bir Savaşı Bitirmek – Kitap /Eleştiri – Şaban Kardaş

Book / Criticism: Bosnian Diplomacy: Ending a War