Liberal Düşünce Sayı 16, Güz, 1999: Anayasa Tartışmaları

30 Mart 2017

Biraz gecikmiş olarak tekrar karşınızdayız. Liberal Düşünce’nin “Güz 1999” sayısının gecikmesinin, bazı teknik aksaklıklar dışında özel bir nedeni de var. O da, bu sayıda yayımlanacak yazılar aşağı yukarı belli olmuşken, ülkemizin değişen gündemi dolayısıyla son anda dergide “anayasa tartışmaları”na ağırlık verme kararımızdır. Bildiğiniz gibi, Yargıtay Başkanı sayın Sami Selçuk’un Eylül ayı başında yaptığı anayasal-demokratik manifesto niteliğindeki “adli yılı açılış konuşması” başka birçok tartışmayı başlatmasının yanında, Türkiye’nin “anayasa sorunu”nu da meydana getirdi. Devamını oku..

İçindekiler:

Anayasal Devletin Normatif Temelleri: Siyasal Tarafsızlık – Zühtü Arslan

Normative Foundations of the Constitutional State: Political Neutrality

Anayasanın İfade Hürriyeti Anlayışı ve Uygulamaya Yansıyan Sorunlar Reyhan Sunay

Understanding of the Freedom of Expression of the Constitution and Problems Reflected in Practice

Hukuk Devleti ve 1982 Anayasası – Fazıl Hüsnü Erdem 

The State of Law and the 1982 Constitution

Anayasa Yargısı İçin Bir “Temyiz” Mekanizma Önerisi – Ali Ulusoy

An “Appeal” Mechanism Proposal For The Constitutional Jurisdiction

Başkanlık Sistemi ve Değerler Sorunsalı Nur Uluşahin

Presidential System and Values Problem

Fazilet Partisi’nin Anayasa Taslağı Hakkında Bir Değerlendirme – Mustafa Erdoğan

An Evaluation of the Fazilet Party’s Draft Constitution

Vatandaşlık ve Milletvekilliği – Kemal Gözler

Citizenship and Deputyship

Hayek’in Pratik Bilgi Anlayışı Üzerine Kısa Bir Yorum – Fuat Oğuz

A Brief Interpretation of Hayek’s Practical Knowledge Understanding

Liberal ve Sosyalist Ülkelerde Sivil Toplum – Ömer Çaha

Civil Society in Liberal and Socialist Countries

Pinochet Davası: İnsan Hakları Pinochet’ye Karşı – İbrahim Kaya

The Pinochet Case: Human Rights Against Pinochet

Piyasa ve Siyasal Özgürlük – John Marangos

Market and Political Freedom

Farklı Döviz Kuru Sistemlerinde Para ve Maliye Politikası Analizi ve Optimum Para Alanları – Mehmet Dikkaya

Monetary and Fiscal Policy Analysis and Optimum Money Areas in Different Exchange Rate Systems

Liberal Bir Fikir Devi: Mises – William H. Peterson

A Liberal Intellectual Giant: Mises