Liberal Düşünce Sayı 15, Yaz, 1999: İnsan Hakları, Siyasi Özgürlükler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

30 Mart 2017

Liberal Düşünce’nin “Yaz 1999” sayısı, öncekilerin birçoğundan farklı şekilde, herhangi bir konuyu ağırlıklı olarak ele almamakla beraber, son derece zengin ve ilginç bir muhtevayla elinizde. Bu sayımız, her biri farklı bir konuyla meşgul olan onüç yazıyı size sunmakta. İlk yazımız değerli genç akademisyen arkadaşımız Vahit Bıçak’ın insan haklarıyla ilgili bir çalışması. Bıçak, belki de Türkiye’de ilk defa olarak, insan hakları ihlalleriyle ilgili, bütün dünyada gitgide kuvvetlenen fakat henüz yeterince farkına varılmayan tehlikeli bir eğilimi gündeme getirmekte. Devamını oku..       

İçindekiler:

Çevre Sorunlarına Alternatif Çözüm Arayışları: Kirlilik İzinleri Piyasası – Yusuf Şahin

Seeking an Alternative Solution to Environmental Problems: Pollution Permits Market

Namık Kemal: “Devlet”e Rağmen “Özgürlük” İsteyen Adam – Hasan Öztürk

Namık Kemal: The Man Who Wants “Freedom” Despite “The State”

İktisat Eğitimi ve Piyasa Ekonomisi – Metin Uçar, Mimar Türkkahraman

Economics Education and Market Economy

Varolan ve İdeal Siyasetçi İmajı – İbrahim Dalmış

Existing and Ideal Politician Image

Geleneksel Yönetim Anlayışından Yeni Yönetim Anlayışına – Bilal Eryılmaz

From Traditional Management to New Management

Milliyetçilik İdeolojisine Dair – Mustafa Erdoğan

On The Ideology Of Nationalism

Friedrich A. Hayek: Bir Yüzyıl Değerlendirmesi – Richard M. Ebeling

Friedrich A. Hayek: A Century Assessment

Kitap / Eleştiri “Ortadoğuda İslam ve Siyaset” – Emel Ceylan

Book / Criticism: “Islam and Politics in the Middle East”