Liberal Düşünce Sayı 12, Güz, 1998: İnsan Hakları, Egemenlik, Güvenlik ve Hukuk

29 Mart 2017

Derginiz bu sayıyla bir cildini daha tamamlamış oluyor. “İnsan Hakları” ağırlıklı olarak hazırlanan bu sayıda yerli ve yabancı birçok yazarın çalışmasına yer verdik. Deneme ve makale türlerindeki bu yazılar arasında doğrudan doğruya insan hakları teorisiyle ilgili olanlar yanında, onlardan daha fazla insan haklarıyla ilgili bazı uygulama sorunları üstünde odaklaşanları da var. Devamını oku..

İçindekiler:

İnsan Haklarına Kavramsal Bir Yaklaşım – Mustafa Erdoğan

A Conceptual Approach to Human Rights

Hukuk, Bilim ve İnsan Hakları – Jean Rivero

Law, Science, and Human Rights

Devlet Egemenliği Kavramı ve İnsan Haklarının Korunması – M. Emin Zararsız

The Concept of State Sovereignty and Protection of Human Rights

Güvenlik Hizmetleri ve Demokratikleşme – İbrahim Cerrah

Security Services and Democratization

Cezaevleri de Özelleştirilmeli – Vahit Bıçak

Prisons Should Be Privatized, too.

Hukuk Sistemimiz Mülkiyet Haklarına Ne Kadar Saygılı (Söyleşi) – Kâzım Berzeg

How Our Law System Respects Property Rights? (Interview)

Federal İşyerinde Dini Pratik ve Dini İfadeye Dair Prensipler – Bill Clinton

Principles of Religious Practice and Religious Expression in the Federal Workplace

Environmental “Rights”: Special Rights or No Rights at all – Jo Kwong

Sivil Toplum, Din ve İslam – Norman Barry

Civil Society, Religion, and Islam

İdeal Arayışı Üstüne – Isaiah Berlin

On the Search for Ideal

Demokrasi, Piyasa Ekonomisi ve Liberal Düşünce Geleneği – E. Alper Güvel

Democracy, Market Economy, and Liberal Thought Tradition

State, Social Groups and Transformation in the Nineteenth Century Ottoman Empire – İrfan Haşlak

“Hikmet-i Hükümeften “Efkâr-ı Umumiye”ye Geçişte İbrahim Şinasi’nin Liberal Edebiyat Söylemi – Hasan Öztürk

Liberal Literature Discourse of İbrahim Şinasi in Transition from “Hikmet-i Hükümüft” to “Efkâr-ı Umumiye”