Liberal Düşünce Sayı 103 – Editörden

13 Ekim 2021

Yazmanın getirdiği zorluklarla birlikte insanı üretken kılan düşünsel süreçler, temel bir kaygı olarak insan eyleminin ardında örtük olarak yer alır. Farklı konularda düşünmek, düşünceleri dile dökmek ve nihayetinde özgün metinler oluşturmak zor olduğu kadar keyiflidir. Bu nedenle süreli yayınların akademik dilinde yer alan müphem, anlaşılmaz ve bazen neden yazıldığından çok yazmanın kendisine odaklanan makale üretimi gündelik ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır.

Anılan bu yavanlığı aşabilmek, diğer yandan akademik ihtiyaçları karşılayabilecek dergilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Sayısal artış beraberinde çeşitliliği de sağladığı için olumlu gelişmeler olarak değerlendirilebilecek bu husus, umulur ki niteliği yüksek araştırma ve fikir yazımına katkı sağlar. Zira yazmak bir serüvendir ve yolculuk başlamadan mesafe almak mümkün değildir.

Toplumsal sorunlara olduğu kadar, bireyin haklarına odaklanan literatür oluşturma çabaları iyi sonuçlar doğuracaktır. Büyük teorilere odaklanmak, evrensel sorunlar ve uluslararası ölçekte çözümler sunmak elbette önemlidir. Ancak basit bir sözün getirdiği anlamlı yorum ve çözümlemelerin önemi görmezden gelinmemelidir. Mahalli sorunlar evrensel sorunların farklı bir boyutunu oluşturduğu için, yerel çözümlerin de global değeri bulunmaktadır.

Kendine has perspektifi olan Liberal Düşünce Dergisi, bu çerçevede, yerel, ulusal ve küresel sorunlara işaret eden ve mezkur bağlamda çözümler sunan farklı makaleleri bilinen süreçlerin sonucunda yayınlamaya devam etmektedir. Fikir hayatının kıymetli eserleri olarak değerlendirilmesi gereken yayınlar, özellikle süreli olmaları bakımından daha büyük değere sahip olmalıdır. Zira süreklilik, istikrar ve ihtimam gerektiren dergi faaliyetleri, maddi olanakları gerektirdiği kadar, ferdi adanmışlığı da zorunlu kılmaktadır.

Bu çerçevede ciddi emeklerin sonucunda ortaya çıkan farklı konularda yazılan yazıları okuyucunun dikkatine sunuyoruz. Sosyal bilimlere arşiv olması, üretken akademisyenleri teşvik etmesi bakımından sürdürülen yayın hayatı, kendi başına anlamlı bir katkıdır. Genç akademisyenlerin yetişmesinde önemli roller oynayan akademik yayınlar, Liberal Düşünce Dergisi’nin katkısıyla farklı boyutlar kazanmaktadır.

Yeni eğitim-öğretim dönemi yine pandemi gölgesinde başlamak durumundadır. Bu süreçlerin öğretici bir yanı da her konuda nitelikli yayınlara duyulan ihtiyacın ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle bir yandan okumak, diğer yandan nitelikli yazılar kaleme almak hem ihtiyaç hem imkan olarak ortadadır. Farklı bakış açılarından ortaya çıkan bilimsel niteliği yüksek yazılar, fikir hayatımızı zenginleştirmeye önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

Gittikçe artan makale yayın taleplerini tüm bilimsel süreçler sonucunda karşılamaya çalışırken, diğer yandan bilimsel bir makalenin sahip olması gereken nitelik konusunda öğretici olan Dergimiz yeni sayısında zengin içerik oluşturmuştur.
Niceliğin niteliğe dönüşmesi umuduyla yeni sayımız yayındadır.

Alim Yılmaz
Editör