Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 84

4 Nisan 2017

Son sayımızı “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Demokrasinin Anlamı” başlığıyla sizlerle buluşturmuştuk. Muhteşem bir özgürlük ve onur mücadelesi olan bu tarihi hadise üzerine düşünmeye ve tartışmaya devam edeceğiz. Ama bununla eşzamanlı olarak, bir daha 27 Mayıs, 12 Eylül ve 15 Temmuz türü bir kötü­lükle karşılaşmamak için ne yapmalı, nereden başlamalı sorusuna da cevap aramalıyız. Çünkü militarizme karşı verilen başarılı mücadeleye rağmen hâlâ ordunun geniş kapsamlı demokratik reformu gerçekleşmiş değil ve benzer gi­rişimlerin tekrar yaşanmaması için devletin sivil ve askerî kurumlarının nasıl bir dönüşüme tabi tutulması gerektiğini daha fazla konuşmamız gerek. Devamını oku..

İçindekiler:

MAKALELER/ARTICLES

Demokratik Sivil-Asker İlişkileri Kapsamında TSK’nın Dönüşümü – Yusuf Alabarda
[Transformation of TAF Within the Scope of Democratic Civil-Military Relations]

15 Temmuz Darbe Girişimini Bürokratik Cemaatçilik Üzerinden Anlamak – Salih Zeki Haklı
[Understanding July 15 Coup Attempt on Bureaucratic Communitarianism in Turkey]

Darbeler ve Batı Medyası: 28 Şubat Darbesi Üzerinden Bir Analiz – Şeyma Akın
[Coups and Western Media: An Analysis Based on February 28 Coup]

15 Temmuz ve Türkiye’nin Siyasal Kültürü: Siyasî Partiler Özelinde Bir Değerlendirme – Atilla Yayla
[15 July and Political Culture in Turkey: An Analysis of Political Parties in Particular]

Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar: Mevcut Durumları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri – H. Deniz Genç & Duygu Öztürk
[Syrian Women in Turkey: Their Current Situation, Problems and Solution Proposals]

Paranın Doğası ve Türleri Üzerine Bir İnceleme – Hakan Şahin
[A Study on the Nature and Types of Money]

ÇEVİRİ

Politik Kapitalizm – Randall G. Holcombe

Frank A. Fetter: Unutulmuş Bir Dev – Jeffrey M. Herbener