Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 81

4 Nisan 2017

7 Şubat 2016 tarihinde cismani bakımdan aramızdan ayrılan değerli büyüğümüz, fikir dünyamızın önemli isimlerinden ve Liberal Düşünce Topluluğu’nun kurucu başkanı Kazım Berzeg, liberalizmin ilkelerini böyle özetliyordu. Onu sevdik ve ondan çok şey öğrendik. Özgürlük, adalet ve barış gibi değerlerin, bir hayata sığdırdığı özgürlük mücadelesindeki pratik karşılıklarına dair örnekleri ondan dinledik. Oyuna sahip çıkmaya çalışan Mersin Arslanköylü kadınların oy sandığını teslim etmemek için gösterdikleri üstün cesaret ve direnişi, Türkiye’nin kamulaştırma rejimi bakımından eski sosyalist ülkelerden daha bozuk olan sicilini o anlattı bize. Devamını oku..

İçindekiler

Kazım Berzeg’in Ardından

Babamın Ardından  – Yenal Berzeg
After My Father

Kâzım Berzeg’in Ardından – Atilla Yayla
After Kâzım Berzeg

Kâzım Berzeg’i Tanır mısınız? –  Bekir Berat Özipek
Do You Know Kâzım Berzeg?

Türkiye’ye Gelişlerinin Beşinci Yılında Mülteciler – Taner Kılıç
Refugees in Fifth Year of Their Arrival in Turkey

“Jiletli Teller” veya Batı Balkanlar’da Mültecileri Durdurma Stratejisinin Sonuçları  -Selvet Çetin
“Razor Wires” or Results of Strategy to Interception Refugees in the Western Balkans

Piyasa ve Ahlak – Hakan Şahin
Market and Morality

Sosyal Psikoloji Perspektifinden İnsan Doğası ve Liberalizm  – Yasemin Abayhan
Human Nature and Liberalism from a Social Psychology Perspective

Carl Menger: Avusturya Okulu’nun Kuruluşu – Joseph T. Salerno
Carl Menger: Establishment of the Austrian School

Küresel Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri Üzerine Değerlendirmeler – Alper Doğan, Melih Kabayel
Evalution on Comparision of Global Taxes and Heaven of Taxes

Devlet Eğitiminin Eleştirisi – George H. Smith
The Criticism of State Education

Hayekyen Ebeveyn Hakları Teorisi – Steven Horwitz
The Hayek Parental Rights Theory

Hayek’te Sosyal, İktisadi ve Siyasal Teorilerin Bütünselliği – Abdullah Metin, Metin Özkan
the Totality of Social, Economic and Political Theories in Hayek

Derginin tamamı için tıklayınız.