Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 80

4 Nisan 2017

Akşam eve giderken üşümemek için adımlarımızı sıklaştırdığımız caddelerde, yol kenarlarında görürüz onları. Bazen buz gibi bir havada veya yağmur altındadırlar, bazen bir otobanda, trafiğin sıkıştığı yerde bulurlar bizi. Bilmenin yüklediği sorumlulukla yüzleşmemek için bazıları bakışlarını kaçırır onlardan. Ama hızla yanından geçtikleri kadınların, erkeklerin, çocukların bakışları yine de takılır zihinlerine. Bu yüzden de onlara ve onları “getirenlere” kızarlar. Bazıları ise elinden geldiğince kol kanat germeye çalışır onlara, saygı duyar ve sorumluluk hisseder. Soğuğa, açlığa ve ayrımcılığa karşı onların yanında durur. Ayrıca, bu sayıda konuyla dolaylı olarak ilgili olan yazılarda bulacaksınız. Devamını oku.. 

İçindekiler:

– Göç ve Hürriyet – Chandran Kukathas
Immigration and Freedom

 Göç Konusuna Özgürlükçü Yaklaşım: Açık Göç Politikaları – Selman Salim Kesgin
Liberal Approach to the Issue of Migration: Free Migration Policies

– Suriyeli Sığınmacılar ve “Koruma Sorumluluğu” – Gökçe Hubar
Syrian Immigrants and ”Protection Responsibility”

– Krizde Kadın Olmak: Türkiye’deki Suriyeli Kadın Mültecilere Yönelik Sağlık Hizmetleri  – Athina Gkouti
Being a Woman in Crisis:

– Türkiye’deki Suriyelilerin Toplumsal ve Ekonomik Uyumu – Arda Akçiçek
Social and Economic Cohesion of Syrians in Turkey

– 2015 Yazı Yarışması Ödüllü Yazılar
2015 Summer Competition Awarded Articles

          1500 Dolarlık Sandviç – Ahmet Bilal Arpa
          $1,500 sandwich

          Aynı Olmamanın Erdemi – Yavuz Selim Erfidan
         The Virtue Of Not Being The Same

          Özgür Toplumun Hasatı – Hasan Çörtük
          Harvest of the Free Society

– İslâm Karşısında Sekülerizm: Müslüman Demokratlar ve Üçüncü Bir Yol  – Ed Husain
Secularism Against Islam: Muslim Democrats and a Third Way

– 1923-1946 Döneminde Türkiye’de Uygulanan İktisat Politikalarının Kuşatıcı ve Dışlayıcı Kurumlar Çerçevesinde Analizi – Cengizhan Yıldırım

– Türkiye’de Siyasal Yolsuzluk: Açmazlarımız Hakkında Bazı Notlar – Tanel Demirel
Political Corruption in Turkey: About Our Difficult Positions Some Notes 

– Liberal Demokrasinin Kayıp Halkası – Ünsal Çetin
The Lost Link to Liberal Democracy

– Richard Cantillon: İktisadî Teorinin Doğuşu – Mark Thornton
Richard Cantillon: The Birth of Economic Theory

– Röportaj: Özlem Çağlar Yılmaz ile Liberalizm, Türkiye ve Liberal Düşünce Topluluğu üzerine
Interview: with Ozlem Caglar Yilmaz – on Liberalism, Turkey, and  the Association for Liberal Thinking

Derginin tamamı için tıklayınız

Satın Al