Liberal Düşünce Dergisi Sayı 8, Güz, 1997: Liberal Demokrat Parti

29 Mart 2017

Liberal Düşünce, ilk sayısından başlayarak, liberalizmin teorik ve pratik boyutlarını birbirinden izole etmeden anlamayı ve anlaşılır kılmayı hedefledi. “Güz 97” sayımızı, bu hedefimizin kendisini daha belirgin bir biçimde ortaya koyduğu bir çalışma olarak siz okurlarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İkinci cildimizin bu son sayısında ilk üç yazı liberal değerleri bir bütün olarak siyaset pratiğinin ekseni kılan Liberal Demokrat Parti üstüne. Bu yazılardan ilki, bu satırların yazarının ve Gözde Ergözen’in Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk’la yaptıkları bir söyleşi. Devamını oku..

İçindekiler:
Besim Tibuk’la Liberal Demokrat Parti Üstüne – Besim Tibuk

On Liberal Democrat Party with Besim Tibuk

Liberal Felsefe ve Liberal Demokrat Parti – Sabahattin Sakman

Liberal Philosophy and Liberal Democrat Party

Anti-Liberal Zihniyet ve Liberal Demokrat Parti – Melih Yürüşen

Anti-Liberal Mentality and Liberal Democrat Party

Görünmez El, Rasyonellik ve Yozlaşma: Liberal Yaklaşım – Vural Fuat Savaş

Invisible Hand, Rationality, and Corruption: Liberal Approach

Klasik Liberalizmde Yaşayan ve Ölen Nedir? – Charles K. Rowley

What is living and dying in Classical Liberalism?

Değişen Paradigma, Çatışan Uygarlıklar ve Bölgesel Bütünleşme – Veysel Bozkurt

Changing Paradigm, Conflicting Civilizations, and Regional Integration

Türk Dış Politikası ve Avrupa Birliği Meselesi – Nuri Yurdusev

Turkish Foreign Policy and the European Union Issue

Demokratik Ütopya ve Post-Modern Olmanın Dayanılmaz Hafifliği – Zühtü Arslan

Democratic Utopia and the Unbearable Lightness of Being Post-Modern

Demokrasi – Andrew Heywood

Democracy

Locke, Mill, Hayek ve Liberal Özgürlük Düşüncesinin Gelişimi – Kudret Bülbül

The Development of Locke, Mill, Hayek, and Liberal Freedom Thought

Prospects for Democracy and Market Economy in Turkey – Atilla Yayla

Prospects for Democracy and Market Economy in Turkey