Kitap Değerlendirmesi: Haricîler (Outsiders) Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması – Tuğrulhan Karaduman

24 Ekim 2019

Yazar: Tuğrulhan Karaduman, Yüksek Lisans Öğr. | Uludağ Üni. SBE Tarih Bölümü

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 95, Yaz 2019, ss. 227 – 229.