Kitap Değerlendirmesi: Çevrenin Korunmasında Mülkiyet Haklarının Rolü: Eko-nomi, Richard L. Stroup

16 Ağustos 2017

Yazar: Mesut Koçak
Kocaeli Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi, Liberte Yayınevi Editör Yardımcısı

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 22, Sayı: 86, Kış 2017, ss. 191-193.

PDF Oku