Kâzım Berzeg’in Özgürlük ve Hukuk Hakkındaki Görüşleri* – Ümit Müderrisoğlu**

31 Mart 2021

Yazar: **Emekli Hakim | Sakarya Üni. Siyaset Bil. Doktora Öğr. | 2021 Kâzım Berzeg Makale Yarışması Birincisi
*Liberal Düşünce Topluluğu tarafından, merhum Kâzım Berzeg’in anısına ailesinin katkılarıyla
düzenlenen 2021 Makale Yarışmasında jüri üyeleri tarafından Birincilik Ödülüne layık görülmüştür.

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı: 101, Kış 2021, ss. 191-207.

 

PDF Oku