Liberal Düşünce Sayı 86
Sayılar , Slider / 16 Ağustos 2017

İçindekiler Takdim MAKALELER/ARTICLES Demokrasinin Liberteryen Eleştirisinin Eleştirisi: Caplan ve Brennan Örneği – Buğra Kalkan [The Critique of Libertarian Criticism of Democracy: Caplan and Brennan Cases] Türkiye’nin 2002 Sonrası Büyük Moderasyonu – Ünsal Çetin [Turkey’s Great Moderation After 2002] Anayasa, Değişim ve Türkiye  – Alim Yılmaz [Constitution, Transition and Turkey] Hukukun Hâkim Kılınmasının Bir Gereği Olarak İdarî Şeffaflık ve Bilgi Edinme Hürriyeti – Adnan Küçük [Administrative Transparency and the Liberty to Obtain Information as Requirements to Make Rule of Law Supreme] Türkiye’nin Görsel-İşitsel Medya Politikası  – Davut Dursun [The Audiovisual Media Policy of Turkey] Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Çocukların Eğitim Sorunu ve Çözüm Önerileri – Faik Tanrıkulu [Education Problem of the Syrian Children Living in Turkey and Solution Proposals] Avrupa Aşırı Sağının Görünüş Şekilleri: Almanya Örneği – Muhterem Dilbirliği [Reflecting Forms of the Extreme Right in Europe: Example of Germany] ÇEVİRİ Devrimin Soytarı Prensi: Yeni Bir Tür Solcu Düşünür Slavoj Žižek Üzerine – Roger Scruton YORUM Gıda Güvenliği: Aykırı Bir Bakış – Atilla Yayla Kitap Değerlendirmesi: Çevrenin Korunmasında Mülkiyet Haklarının Rolü: Eko-nomi, Richard L. Stroup – Mesut Koçak