Liberal Düşünce Sayı 7, Yaz 1997: Postmodernist Önermeler ve Küreselleşme
Sayılar / 29 Mart 2017

    Liberal Düşünce’nin “Yaz 97” sayısı, Türkiye’nin sıcak siyasi ve sosyal gündemini serinkanlı bir şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunabilecek zenginlikteki içeriğiyle işte elinizde. Bu sayının ilk yazısı yaklaşık bir yıldır Amerika’da bulunduğu için okurlarından uzak kalan bir yazara ait: Atilla Yayla’ya. Yayla’nın Türkiye’ye döner dönmez -neredeyse ayağının tozunu bile silmeden- kaleme aldığı “Dini Cemaatler, Demokrasi ve Eğitim: Amish Cemaati Örneği” başlıklı bu yazısının, gerek özelde, zorunlu temel eğitimin kesintisiz sekiz yıl olarak kanunlaşmasıyla noktalanan süreci şekillendiren yaklaşımdaki ve tartışmalardaki, gerekse genel olarak egemen laiklik anlayışımızdaki gediklerin daha belirgin bir şekilde farkedilmesine yardımcı olması bakımından son derece ufuk açıcı ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Devamını oku..      İçindekiler: Dini Cemaatler, Demokrasi ve Eğitim: Amish Cemaati Örneği – Atilla Yayla Religious Communities, Democracy, and Education: The Example of the Amish Community Politik Meşruiyet, Liberal Tarafsızlık ve Türkiye – Melih Yürüşen Political Legitimacy, Liberal Neutrality and Turkey “Post-Modernist Önermeler” Anlamlı ya da Önemli mi? – Yahya S. Tezel Are “Post-Modernist Propositions” Meaningful or Important? Liberalizm ve Eğitim – Gerald L. Gutek Liberalism and Education Klasik Liberalizmde Birey, Topluluk ve Toplum – Mustafa Erdoğan Individual, Community, and Society in Classical Liberalism 19. Yüzyıl Osmanlı Çağdaşlaşmasında Politikanın Yeri – Osman Okyar The Role of Politics in…

Liberal Düşünce Sayı 6, Bahar 1997: Özgür Toplum, Türkiye’de Demokrasi ve Çeşitlilik
Sayılar / 29 Mart 2017

  Liberal Düşünce’nin ‘Bahar 97’ sayısı biraz gecikmeli olarak elinizde. Bunun nedeni bu yıl mevsimlerdeki kaymayı takip ediyor olmamız değil elbette. Liberal Düşünce Topluluğu’nun Friedrich Naumann Vakfı’yla birlikte 17-18 Mayıs tarihinde İzmir’de düzenlediği “Post-modernizm, Post-komünizm ve Liberalizmin Geleceği” başlıklı sempozyumuyla ilgili hazırlıkların ve çalışmaların bütün Mayıs ayı programımızı etkilemiş olması. Konunun, bu gecikmenin yarattığı sıkıntıyı telafi eden ve bizi mutlu kılan tarafı, sempozyumda sunulan tebliğlerin önümüzdeki yaz sayımızdan itibaren Liberal Düşünce’de yayınlamaya başladığımız zaman okurların hemen farkedebilecekleri gibi, son derece önemli problematikleri işleyerek tartışmaya açmış olmaları. Devamını oku..     İçindekiler: Özgür Toplumun Amaçlan – Vural Fuat Savaş Aims of the Free Society Ekonomik Demokratikleşme: Piyasa Ekonomisine Geçiş ve Anayasal İktisat – Güneri Akalın Economic Democratization: Transition to Market Economy and Constitutional Economics Hayek ve Sol – Andrew Gamble Hayek and Left Türkiye’de Demokrasi ve Sivil Toplum – Ali Yaşar Sarıbay Democracy and Civil Society in Turkey Çeşitlilik, Çoğulculuk ve Rekabetçi Federalizm –  Mustafa Erdoğan Diversity, Pluralism, and Competitive Federalism Social Justice Isn’t Any Kind of Justice – Antony Flew Sosyal Adalet Adaletin bir Türü Değildir Serbest Seçimler, Partiler ve Siyaset: Yeniden Yapılan(dır)ma Kriz ve Parçalanma – Esat Öz Free Elections, Parties, and Politics: Restructuring Crisis and Fragmentation Bölgelerin Olası Makroekonomik Etkileri…

Liberal Düşünce Sayı 5, Kış 1997: İslam ve İnsan Hakları, Yeni Dünya Düzeni
Sayılar / 29 Mart 2017

      Liberal Düşünce’nin beşinci sayısı, liberalizmin üstünde yükseldiği etik değerlerin ve siyasi düzlemde bu değerlerin pratikte varolmasını sağlayıp garanti altına alan “sınırlı” ve “tarafsız” devlet anlayışının Türkiye için ne kadar hayati bir önem taşıdığını bir kere daha kanıtlayan olayların birbirlerini baş döndürücü bir şekilde takip ettikleri bir sırada okuyucuyla buluşuyor. Devamı…     İçindekiler: Suha Mermerci ile Mehmet Mermerci ve Liberalizm Üstüne – Süha Mermerci On Mehmet Mermerci and Liberalism with Suha Mermerci Besim Tibuk’la Mehmet Mermerci ve İşadamlığı Üzerine – Besim Tibuk On Mehmet Mermerci and Businessmanship with Besim Tibuk Mehmet Mermerci Olayı: Sermaye de Liberal Olabilir – Mehmet Barlas The Case of Mehmet Mermerci: Capital Could Be Liberal Tanışamadığım Dost, Mehmet Mermerci – Kâzım Berzeg The Friend I could not Meet: Mehmet Mermerci Yapıcı Bir Non-konformist, Pozitif Bir Kahraman, Gerçek Bir Liberal – Melih Yürüşen A Constructive Non-conformist, A Positive Hero, A Real Liberal İnsan Hakları ve İslam – Ahmet Arslan Human Rights and Islam Kur’an ve İnsan Hakları Tartışmaları – Hayri Kırbaşoğlu Qur’an and Human Rights Discussions Muhafazakârlık, Çoğulculuk ve İslam – Anthony Sullivan Conservatism, Pluralism, and Islam Türkiye İçin Alternatif Bir Model: Sivil Eğitim – Neşet Toku An Alternative Model for Turkey: Civil Education Bu İşe Devlet…

Liberal Düşünce Sayı 4, Güz 1996: Piyasa Ekonomisi, Ahlâk ve Liberalizm
Sayılar / 29 Mart 2017

    Elinizdeki dördüncü sayıyla birlikte Liberal Düşünce‘nin birinci cildi tamamlandı. Bu, aynı zamanda ilk yayın yılımızın da sonu. Gizlemeye gerek yok: Liberal Düşünce‘nin varolması için her biri kendi çaplarında büyük özveriler gösteren her topluluk üyesi için son derece anlamlı bir durum bu. Çünkü bilenler bilir: Bir derginin yayımına başlamaktan daha zor olan yegane şey, onun yayımını devam ettirmektir. Hele hele, artık Liberal Düşünce için gururla söyleyebileceğimiz gibi kurumsallaşmak ve üstelik bunu devletçiliğin köhne ruhunun bütün ağırlığıyla hissedildiği bir kentte başarmak daha da zor. Devamını oku..       İçindekiler:  İslam ve Liberalizm: Kısa Bir Bakış – Mustafa Erdoğan Islam and Liberalism: An Overview Piyasa, Ahlâk, Din ve Devlet – Norman Barry Market, Morality, Religion, and State Kumanda Ekonomisi, Güdümlü Demokrasi – Osman Okyar Command Economy, Directed Democracy Piyasa Ekonomisi, Özgürlük ve İnsan Hakları – Hardy Bouillon Market Economy, Freedom, and Human Rights Çokkültürlülük mü, Çokkültürcülük mü? – Melih Yürüşen Multiculturality or Multiculturalism? Paradigmanın İnşası: Türk İnkılâbının İdeolojik Oluşumu ve Recep Peker – İhsan Çolak Construction of Paradigm: The Ideological Formation of Turkish Revolution and Recep Peker Rant (Faiz) Gelirlerinin ve Asgari Ücretin Vergilendirilmesi – Güneri Akalın Taxation of Rent (Interest) Incomes and Minimum Wages Bu Eğitim Düzeni Değişmelidir, Ama Nasıl? – İrfan…

Liberal Düşünce Sayı 3, Yaz 1996: Din, Hukuk Devleti, Serbest Piyasa
Sayılar / 29 Mart 2017

  Liberal Düşünce’nin elinizdeki sayısı, siyasi iklimdeki müthiş ısınmanın sıcaklıklarla daha bunlatıcı bir hal aldığı bir dönemde hazırlandı. Artık besbelli: 1996 Yaz’ı alışılmış yaz rehavetine kendimizi kolayca bırakıverdiğimiz, entelektüel etkinliklerimizi şu veya bu şekilde rölantiye aldığımız bir yaz olmayacak. Aksine, Türk demokrasi tarihinde son derece hayati bir tecrübenin başlangıcı olarak, büyük bir entellektüel dinamizmi ve zihni teyakkuzu gerektiren bir yaz olacak. Devamını oku..         İçindekiler: İslam, Adalet ve Refah Partisi Üzerine – Ahmet Arslan On Islam, Justice, and Welfare Party Refah Partisi’nin Yükselişine Çeşitlilik Perspektifinden Bakmak – Melih Yürüşen Looking at the Rise of Welfare Party from the Perspective of Diversity İslam, Hukuk Devleti ve Piyasa Ekonomisi – Imad A. Ahmad Islam, Rule of Law, and Market Economy Serbest Piyasalarda Dinler de Sağlıklı Olarak Gelişirler – Gary S. Becker Religions Thrive in Free Market, Too Türk Sağında Kültürel Değerler: ANAP ile RP Örneğinde Türk Sağının Özel Alana İlişkin Tutumları – İbrahim Dalmış Cultural Values in the Turkish Right-wing Politics: Attitudes of Turkish Right towards Private Sphere in the Examples of ANAP (Motherland Party) and RP (Welfare Party) Yeni Politik Kavramlar Olarak Küreselleşme ve Yerelleşme – Detmar Doering Globalization and Localization as New Political Notions Doğal Kaynak ve Çevre Sorunlarının Çözümünde…

Liberal Düşünce Sayı 2, Bahar 1996: Başkanlık Sistemi Tartışmaları
Sayılar / 29 Mart 2017

    Liberal Düşünce ikinci sayısıyla karşınızda. İlk sayı, teknik yönden iyileştirilmeye muhtaç yönlerine rağmen, özellikle büyük şehirlerde umduğumuzdan büyük ilgi gördü. Derginin yayımı dolayısıyla bizzat veya telefon ve faks aracılığıyla bizi arayıp ilgi ve takdirlerini bildiren dostlara bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu sempatinin, hem yapmaya çalıştığımız işin önemi konusundaki bilincimizi pekiştirmesi, hem de bu işi daha iyi yapmamız gerektiğini hatırlatması bakımından bizim için son derece yararlı olduğunu belirtmeliyiz. Devamını oku..       İçindekiler: Başkanlık Sistemini Doğru Tartışmak – Mustafa Erdoğan Proper Discussion of the Presidential Government System Türkiye İçin Başkanlık Sistemi – Burhan Kuzu The Presidential Government System for Turkey Türkiye’ye Paralı Eğitim – Cüneyt Ülsever Private Education for Turkey Yüksek Öğretimin Finansmanı ve Harçlar Sorunu – Güneri Akalın Financing Higher Education and the Problem of Fees 21. Yüzyıl, Türkiye ve Sivil Toplum – Coşkun Can Aktan Twenty-First Century, Turkey and Civil Society Les Liasons Dangereuses: Akademya, Devlet ve “Uluslararası İlişkiler” – İhsan Dağı Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Gümrük Birliği – Ramazan Gözen The Customs Union in the Relationship between Turkey and European Union İttihat ve Terakki’nin Tarihimizdeki Yeri ve Trablusgarp – Osman Okyar The Place of Union and Progress in Our History and Tripolitania Türkiye’de Liberal Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi…

Liberal Düşünce Sayı 1, Kış 1996: Neden Liberalizm?
Sayılar / 29 Mart 2017

  Denilebilir ki, ülkemizde son on-onbeş yılda yaşanan en önemli gelişme, fikir ve araştırma dergilerinin sayısındaki dikkate değer artış oldu. Bugünün Türkiye’sinde her dünya görüşünden düşünen insanın entellektüel verimlerini değerlendirebileceği dergi var ve bunların ciddi olanlarının sayısı onlarla ifade edilebilir durumdadır. Bu dergilerin içinde, belli bir insan ve toplum anlayışını tanıtmaya ve tartışmaya dönük olanları yanında, böyle bir kaygı gütmeksizin farklı eğilimlerdeki bilim ve fikir adamlarının ürünlerine yer verenler de var. Bu durumun ülkemiz için son derece sevindirici olduğu şüphesizdir. Devamını oku..       İçindekiler: Pratikteki Açmazlarıyla Liberalizm ve Liberal Düşünce Topluluğu – Atilla Yayla [Liberalism with its Dilemmas in Practice and Association for Liberal Thinking] Neden Liberalizm? – Kazım Berzeg [Why Liberalism?] Niçin Liberalizm – Mustafa Erdoğan [Why Liberalism?] Marksizmden Liberalizme: Pratik, Teoriyi Daima Aşıyor… – Cüneyt Ülsever [Liberalism to Marxism: Practice always Goes Beyond the Theory] Otorite ve Özerklik: İmkânsız Bir Beraberlik mi? – Melih Yürüşen [Authority and Autonomy: Is it an Impossible Togetherness?] Bir Liberalin Eğitimi – R. Max Hartwell [Education of a Liberal] Türk Laikliği ve Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler – Ahmet Arslan [Some Thoughts on Turkish Laicism and Its Future] Laiklik ve Modern Uluslararası Sistem – A. Nuri Yurdusev [Laicism and Modern International System] Türkiye’de Devletçilik…