Liberal Düşünce Sayı 30-31, Bahar- Yaz 2003: Liberalizm, Müsamaha ve Medeniyet
Sayılar / 30 Mart 2017

Liberal Düşünce’nin elinizdeki sayısı iki dosyadan ve bazı bağımsız yazılardan müteşekkil. İlk dosyamız, tartışılması hiç bitmeyecek bir konu olan din-demokrasi ilişkisi hakkında. Dosyanın birinci yazısı ise Kenneth Minogue’un orijinal bir çalışması: “Liberal Demokrasi Hristiyan Bir Medeniyetten Nasıl Doğdu?” Minogue bu yazısını, 26-29 Ekim 2002 tarihinde Kapadokya’da yapılan II. Siyaset Bilimciler ve Hukukçular Kongresi’nde tebliğ olarak sundu. Hadi Adanalı’nın Türkçe’ye aktardığı bu yazı, bir din ve kültür olarak Hristiyanlık ile liberal demokrasinin ilişkisini inceliyor. Hristiyanlık üzerinde odaklanmakla beraber, makale, genel olarak din ve demokrasi ilişkileri konusunda önemli ipuçları içermekte. Devamını oku..  İçindekiler: Liberal Demokrasi Hristiyan Bir Medeniyetten Nasıl Doğdu? – Kenneth Minogue Amerikan Modeli: İnanç ile Özgürlüğün Buluşması – Ömer Çaha Amerikan Toplumunda Din ve Siyasal Kültür – Robert B. Fowler , Alan D. Hertzke, Laura L. Olson Liberal Bir Toplum İlliberal Unsurlara Müsamaha Gösterebilir mi? – Chandran Kukathas Gülay Göktürk ile Mülakat – Atilla Yayla Benim Jürim – Gülay Göktürk Sistem Analiziyle İfade Özgürlüğünü Anlamak – Can Paker Derin Ekoloji Üzerine – Tuncay Önder Kim Olduğunu Söyle Nasıl Bir Çevreci Olduğunu Söyleyeyim – Yusuf Şahin Çevresel Hareketin Retoriği Üzerine Birtakım Mülâhazalar – Ronald Hamowy Alicenap Yabanî Çevreci – Robert Whelan Çevre – Stephen Davies Mete Tuncay ile Kemalizm Üzerine – Emrah Akkurt 1876 Kanun-u Esasisi’ndeki Değişikliğin Arka Plânı —Bir Esbabı Mucibe Layihasında Genel Görüşler…

Liberal Düşünce Sayı 29, Kış 2003: Savaş, Hukuk ve İnsanlık
Sayılar / 30 Mart 2017

İçindekiler: Savaş – Stephen Davies Savaşa ve Barışa Dair – Mustafa Erdoğan Konjonktür, Savaş ve Liberal İlkeler – Atilla Yayla Harp Halindeki Silahlı Kuvvetlerinin  Hasta ve Yaralıların  Durumlarının İyileştirmesi Hakkında 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi – Hakan Taşdemir-Orhan Önder- İlker Yazır Ulusal Bağımsızlık Hareketlerinin Güç Kullanmasının  Meşruluğu Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukukuna Etkileri – Fatma Taşdemir Yeni Savaş Hukuku Yüksel Teknoloji Dayalı ve Altyapısal Şiddeti Meşrulaştırmak – Thomas W. Smith Komplo Teorileri: İşte İnanmamızı İstedikleri Şey – The Economist Anıların Aydınlığında Profesör Osman Okyar – Ahmed Güner Sayar İki Liberal Görüş ve Kültürel Çeşitliliğin Sınırları – Erol Kuyurtar Atina ,Isparta  ya da Liberal Cumhuriyetçilik – Sedat Yazıcı Pragmatik Bir Dış Potika : Özal’ın Batıya Bakışı – Muhittin Ataman Siyasal ve Temsil Adaleti Bakımından 3 Kasım Seçim Sonuçlarının Genel Bir değerlendirilmesi – Orhan Gökçe-Birol Akgün Avrupa’da Hakimler  Var Mı? – Mustafa Erdoğan Son Anayasa Değişiklerinin Işığında Yeni Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi – Mehmet Merdan Hekimoğlu Murat Belge ile Mülakat – Emrah Akkurt Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler – Fatih Yüksel Türkiye’de Yükseköğretimin Finansmanının Ekonomi Politiği – M. Hanifi Aslan Yeni Ekonomi ve İktisat Bilimi – Haydar Akyazı-Adem Kalça Güneydoğu Anadolu Projesi and the Imperatives of Regional Development – Joseph Yackley Kitap Eleştiri ;Türkiye’nin Ortadoğu ile İlişkilerinde Kürt Sorunu ve İslam’ın Etkisi – Muhittin Ataman

Liberal Düşünce Sayı 28, Güz 2002: Liberal Düşünce Liberal Düşünceye Bakıyor
Sayılar / 30 Mart 2017

Liberal Düşünce hem son derece zengin hem de çok anlamlı bir sayıyla karşınızda. Bu sayıyla Liberal Düşünce yedinci, Liberal Düşünce Topluluğu ise onuncu yaşını tamamlıyor. On yıl bir fikir hareketi için pek de uzun süre sayılmaz elbette. Fikir hareketlerinin ortaya çıkmaları, kalıcı olduklarını ispatlamaları, düşünce hayatında iz bırakmaya başlamaları çok daha uzun bir zamana ihtiyaç duyar. Buna rağmen, Liberal Düşünce Topluluğu’nun, 1992’den 2002’ye, fikir hareketi olma vasfını hakkıyla kazandığını, Türkiye’nin fikir tarihine şimdiden geçtiğini ve gittikçe artan ölçüde fikir hayatımız üzerinde tesir icra etmeye başladığını söylersek bir abartma yapmış olmayız herhalde. Devamını oku.. İçindekiler: Fikir Hareketleri Üzerine – Atilla Yayla Benim Gözümde Liberal Düşünce Topluluğu – Mustafa Erdoğan Liberal Düşünce Topluluğu’nun Doğuşu, Gelişimi ve Geleceği Üzerine – Atilla Yayla Liberal Olmak veya Bir Tercihin İzini Sürmek Üstüne Bir Deneme – Melih Yürüşen Özgürlük Davası – Mustafa Erdoğan Kıdemli Bir Liberal Hürriyetperver Bir Fikir Adamı: Kazım Berzeg – Haluk Kürşad Kopuzlu Erken Öten Horoz – Gülay Göktürk Siyasette ve Fikir Dünyasında Liberal Düşünce Topluluğu – Bekir Berat Özipek LDT Üzerine Birkaç Not – Caner Erkan Liberal Yol-Sosyalist Yol – Namik Zeki Aral Yirminci Yüzyılda Klasik Liberalizm – Ralph Raico Liberalizm ve Özgürlüklerin Seçimi – Fritz Machlup Yeni Bin Yılda Liberalizm – Mario Vargas Llosa Dernekleşme Devrimi – Lester M. Salamon Grup Sadakatine Yönelik Bir Kritik – Laurie Calhoun Çağdaş…

Liberal Düşünce Sayı 27, Yaz, 2002: İfade Hürriyeti, Küreselleşme Karşıtlığı, Liberal Felsefe
Sayılar / 30 Mart 2017

Liberal Düşünce’nin 27. sayısıyla sizlere yeniden merhaba demekten sevinç duyuyoruz. Bu sayımızda tek bir konuda odaklanmaktan ziyade değişik konularla ilgili, fakat yine son derece ilginç, yararlı, ufuk açıcı ve bir kısmı Türkiye’de ilk olan yazılarla karşınızdayız. Geçen sayımızın sunuşunda bu sayıda ele almayı vaad ettiğimiz “liberal düşünce liberal düşünceye bakıyor” konusunu ise bir sonraki sayıya bıraktık. Bazı konular ve ilkeler var ki, üzerlerinde ne kadar durulsa az. Liberal Düşünce olarak ifade hürriyetine özel bir önem verdiğimiz okuyucularımızın malumu. Daha önce ağırlıklı sayılarda ele aldığımız bu hususta, bu sayıda da dört önemli yazımız var. Devamını oku.. İçindekiler: Hukukî ve Siyasi Açıdan İfade Hürriyeti – Norman Barry İnsanların Düşünce Farklılıkları Göstermesi Rahmettir – Ziya Paşa Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması: Anayasanın 13. Maddesi Üzerine Bazı Düşünceler – Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi’nin Fazilet Partisi Kararı – Mehmet Turhan Türkiye’nin Toplumsal Krizlerinin Bireysel Dinamikleri – Mustafa Acar Küreselleşme Karşıtlığı ile Mücadele: Bir Hoşnutsuzluklar Üçlüsü – Jagdish Bhagwadi Globalleşme ve Refahın Yayılması – David Dollar – Aart Kraay Globalizasyon Hakkındaki Doğru – Timoty Taylor Küresel-Yerel Kültürler Üzerinde Yeniden Düşünmek: Melez Kültürler – Güliz Uluç                              Robert Nozick’in Ardından ve “Bireylerin Hakları Vardır – Mustafa Erdoğan                …

Liberal Düşünce Sayı 25-26, Kış-Bahar 2002: Küreselleşen Dünya
Sayılar / 30 Mart 2017

Dergimizin önceki sayısında, küreselleşmenin ülkemizde genellikle soğukkanlılıktan uzak bir şekilde ve kaba karşıtlıklar çerçevesinde ele alındığına işaret ederek, Liberal Düşünce’nin 25. sayısını bu meselenin daha derinliğine ve çeşitli yönleriyle değerlendirildiği yazılara tahsis edeceğimizi belirtmiştik. Aradan geçen bu süre içinde, elimize “küreselleşme” konulu birçok yeni yazı daha ulaştı. Bir yandan bu durum bir yandan da artık Bahara ulaşmış olmamız nedeniyle, iki sayıyı birleştirerek kapsamlı bir küreselleşme özel sayısı hazırlamayı uygun gördük. Elinizdeki Kış-Bahar 2002 sayısı Böyle oluştu. Dolayısıyla, bir kısmı daha dolaylı bir şekilde olsa da, bu sayıda yer alan yazıların hepsi küreselleşmeyle ilgili. Devamını oku.. İçindekiler: The Promise Of Globalisation – Norman Barry Ekonomik, Siyasal ve Sosyo – Kültürel Boyutlarıyla Küreselleşme Tehdit Mi, Fırsat Mı? – Mustafa Acar Küreselleşmeyi İnşa Etmek Egemenliğin Dönüşü Olarak Küreselleşme – Ramazan Kılınç Globalleşmenin Hukuki Boyutları – Aslan Gündüz Küreselleşme Hukuk Ve Türkiye – Mustafa Erdoğan Türkiye’nin Çağdaşlaşması Demokratikleşmesi AB Yolu Yargı’nın Sorumluluğuna Havale Edildi – Kazım Berzeg AİHM’nin DEP Tanzimatını Kararı Işığında Adil Yargılanan Hakkı Kavramı Ve Türk Hukuku – Mehmet  M. Hekimoğlu Avrupa Parlemonta Ve Avrupa Partileri – M . Emin köktaş Açık Bir Toplumda Hayekçi Hükümet Modeli – Ronald Hamowy Özgürlük. Ekonomik Gelişme ve Küreselleşme – Metin Toprak – Ömer Demir Küreselleşme Bir Dünyada Regülasyon – Fuat Oğuz – Orhan Çakmak Keynesyenizm Eleştirel Bir Yaklaşım…

Liberal Düşünce Sayı 24, Güz, 2001: AB Sürecinde İfade Özgürlüğünü Yeniden Düşünmek
Sayılar / 30 Mart 2017

Bu sayımızın özel dosyası, geçtiğimiz sayımızda belirttiğimiz gibi, İfade Özgürlüğü. Liberal Düşünce Topluluğu’nun ifade özgürlüğünün tam anlamıyla kavranması ve önündeki çeşitli engellerle, bu engellerin aşılmasını sağlayacak perspektifleri, yaklaşımları ve çözümleri ortaya koymak amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu’nun desteğiyle yürüttüğü proje çerçevesinde 8-9 Haziran 2001’de düzenlediği “Avrupa Birliği Yolunda Düşünce ve İfade Özgürlüğü” başlıklı Uluslararası Sempozyumda sunulan tebliğlerden oluşuyor. Devamını Oku.. İçindekiler: Demokratik Topluda İfade Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir  Perspektif – Mustafa Erdoğan İfade Özgürlüğünün Sınırlarını Yeniden Düşünmek: Açık  Ve Mevcut Tehlikenin Tehlikeleri – Zühtü Arslan Pornografiyi İfade Özgürlüğü Bağlamında Düşünmek – Melih Yürüşen Bir Liberal Demokraside Dinlere Neden Değer  Verilmelidir – Anthony Bradney Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özğürlüğü – Vahit Bıçak İfade Hürriyetini Güvenceye Almak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Üç Eğilim – Rick Lawson Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü Anayasal Sınırları Açısından Neler Değişti? – Osman Can Gelişme Sürecinde AB İnsan Hakları Politakası – Christopher Brewin Bireysel Hürriyet  Düşünce ve John Stuart Mill – H.Yücel Başdemir İfade Özgürlüğü –İslam Felsefe Tarihi  Açısından Bir Sunum – Mevlüt Uyanık Türkiye Korkularını Aşmak Zorunda – Stephen Kinzer Modernleşme Sonunda – Sekürleşme İlişkisi Üzerine Yeni Paradiğmalar – Ali Köse Türkiye’nin Hukuk Devleti Sorunu:Hukukun Evrensel Üstünlüğüne Karşı Devletin Anayasal Üstünlüğü – Yavuz Atar Akademik Özgürlüğün…

Liberal Düşünce Sayı 23, Yaz, 2001: Parti Kapatma Ahim ve Türkiye
Sayılar / 30 Mart 2017

Liberal Düşünce’nin “Yaz 2001” sayısı yüklü bir gündemle ve yine ülkenin kritik -bu ülkenin kritik olmayan bir dönemi oldu mu hiç, acaba?- bir döneminde karşınızda. Dönemim ilk konusu parti kapatma kararları. Önceki sayımızda siyasal partiler ve demokrasi konusuna ağırlık vermiş ve demokrasilerde partilerin kapatılması mevzuunu da ele almıştık. Anayasa Mahkemesi’nin FP’yi kapatma kararından hemen önce piyasaya çıkan dergimiz büyük ilgi gördü. Yargı bürokrasisinin üst seviyelerinde, akademik çevrelerde ve entellektüel muhitlerde elden ele dolaştı ve tartışıldı. Şüphesiz, siyasi partiler ve demokrasi konusu ülkemizde daha uzun süre önemini koruyacaktır. Devamını oku.. İçindekiler: Türk Hukukunda Siyasal Partilerin Kapatılması Rejimi : Ulusal Demokrasinin Strabourg Demokrasisi Karşısında Hükmen Yenilgisi – Ömer Anayurt Avrupa Birliği Anayasalarında Devletin Temel Nitelikleri – Mustafa Erdoğan Fazilet Partisini Kapatma Kararı Işığında Türkiye’nin Anayasa Mahkemesi Sorunu – Mustafa Erdoğan AİHM’nin RP Kararının Düşündükleri – Mustafa Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Taraf Devletlerde Uygulanmasında – Hacı Ali Özhan Fp’nin Kapatılması Ve Türkiye’nin Cari Sistemlerinin Çıkmazları – Atilla Yayla AİHM’nin Rp Kararı Üzerine – Atilla Yayla AİHM Kararı Ve Avrupa Merkezcilik – Hasan T. Kösebalaban Rekabet , Girişimcilik  Ve Keşif Süreci – Fuat Oğuz İktisadi Özğürlüğünün Ölçülmesi – ERT Demokrasi Ve Ekonomik Kriz: Asya Ve Türkiye Karşılaştırması – Hasan T. Kösebalaban Türkiyenin Toplumsal …

Liberal Düşünce Sayı 22 Bahar, 2001: Siyasi Partiler ve Demokrasi
Sayılar / 30 Mart 2017

Kriz rüzgarlarının olanca hızıyla estiği bir dönemde yeni sayımızla karşınızdayız. Günlük yaşamımızda pahalanan ekmek, reel değeri düşen gelir ve bunların sonucu olarak daha da yoksullaşma olarak yansıyan krizin, derin sosyo-politik nedenleri olduğu biliniyor. Türkiye, yıllardır ağır bir yönetim kriziyle içiçe yaşıyor. Bu krizin odağında da doğal olarak siyaset ve demokrasi sorunu bulunuyor. Siyasal alanın daraltılması, siyasetin sorunlar karşısında çözüm üretememesini, bu da “yönetemeyen demokrasi”yi beraberinde getirmektedir. Demokrasinin olmazsa olmazları konumundaki siyasal partiler, kendilerine güvenilemeyen kurumlar haline gelmiş ve/veya getirilmişlerdir. Devamını oku.. İçindekiler: Ananyasa Mahkemesinin Siyasal Partiler Poitikası ‘Ve Çağında ‘Ya-Ya Da’’cı Yaklaşımının Anakrozmi Üzerine Bir Deneme – Zühtü Arslan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Siyasi Parti Kapatma Davaları – Mehmet Turhan  Siyaset-İdeolojisi – Yargı Ekseninde’’ Türkiyede Parti Özgürlüğü Ve Avrupa Sözleşmesi Uygulaması – Reyhan Sunay  Anayasa Mahkemesinde Kararlarında Ölçü – Norm Ve Siyasal Alanın Sınırı Olarak Başlangıç İlkeleri – M . Tevfik Gülsoy  Siyasi Partiler, Devlet Ve Demokrasi – Mustafa Erdoğan  Demokrasiyi Koruma Klavuzu – Atilla Yayla İki Binli Yıllarda Militan Demokrasinin Güncelliği Federal Almanya, Avusturya ve Türkiye Örnekleri – Yusuf Şevki Hakyemez Türkiyede Sistemsel Kriz Ve Siyasal Yansımasının Analizi – Fazıl Hüsnü Erdem  Latin Amerikada Elitlerin Kültür Ve Davranışı – Carlos Alberto Montaner  Çoğulçuluk :Sorunlar , Sınırlar Ve İmkanlar – Melih…

Liberal Düşünce Sayı 21, Kış, 2001: Eğitim, Özgürlük ve Refah
Sayılar / 30 Mart 2017

“Her şeyin başı eğitimdir”, “İnsanlar yeterince eğitilmediği için böyle oluyor” türünden sözleri sık sık duyarız. İlk bakışta bu sözler çok masummuş ve sanki herkesin üzerinde müttefik olduğu doğruları yansıtıyormuş gibi görünmektedir. Ancak eğitimin ne olduğu insanlar tarafından, hangi istikamette ve nasıl eğitilmesi gerektiği soruları gündeme geldiğinde büyük ihtilaflar ortaya çıkar. Bu sözler sanıldığı kadar “masum” değildir. Her şeyden önce bu tür sözlerin altında çoğu zaman sakat ve tehlikeli bir toplum anlayışı yatmaktadır. Bu anlayışın en kötü tarafı toplumu hiyerarşik bir yapılanma olarak görmesidir.  Devamını oku.. İçindekiler: Açık toplumda eğitim – A . Benegas Lynch.,Jr. Eski Yunan’dan Öğrenilecekler – Kathleen Melonakos Liberal Eğitim – Hadi Adanalı Demokrasi Ve Pragmatik Liberal Eğitim – Hasan Arslan Ulusal Kalkınma ve Eğitim İlişkisi – İrfan Erdoğan Sivil Özgürlük Olarak Din Ve Vicdan Özgürlüğü – Mustafa Erdoğan  Aydınlanma Döneminde Felsefenin Alman Birliğinin Kurulması Sürecine Etkisi – Mehmet Beşirli Fransa’da Seçim Harcamalarının Denetlenmesi (Iı) – Zeki Öztürk  Piyasa Rekabetinin Dayanılmaz Gücü – Israel m. Kirzner  Piyasa Sürecinin Teorisi : Tarihsel Gelişim – Fuat Oğuz  Povert , Freedom And Economic Justice – Norman Barry  Özel Mülkiyet Karşısında Devlet – Andrei Shleifer  Dünya Ticaret Örgütü (Wto) Nasıl Reforme Edilmelidir – Aranderski , Cattuni, Das, Augosto, Fennandes , Workman  Yeni Ekonominin…

Liberal Düşünce Sayı 20, Güz, 2000:Siyasal Yozlaşma
Sayılar / 30 Mart 2017

Liberal Düşünce’nin “Güz 2000” sayısını başlangıçta siyasal yolsuzluk konusuna ağırlık veren bir sayı olarak hazırlamayı planlamadık. Mevzuyla ilgili sadece iki yazıya yer verecektik. İlki Cemal Fedayi’nin siyasal yolsuzluk olgusunu etraflıca ele alan akademik yazısı, ikincisi ise Liberal Düşünce Topluluğu’nun yürüttüğü Yasama Danışmanlığı Hizmeti projesi çerçevesinde Tanel Demirel’in başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan ve bir nevi bir yol haritası niteliği taşıyan bir rapordu. Ne var ki, dergi hazırlıklarının yapıldığı, hatta tamamlanmak olduğu bir sırada, bütün Türkiye’yi sarsan olaylar peşpeşe patladı. Devamını oku.. İçindekiler: 21.Yüzyılda Taşıdığımız Sorun:Siyasal Yozlaşma – Cemal Fedayi Türkiye’de Siyasal Yolsuzluk Olgusu  Yolsuzlukları Yol Etmek – Frank Vogl  Büyük Yolsuzlukların Maliyeti – Goorge Moody- Stuart  İşletmecilik Açısında Yolsuzluk Karşıtı Girişimler – John d. Sullivan  Yolsuzluğu geriletmek – Robert  Klitgaard Yolsuzlukla İlgili Ceza Hukuku Sözleşmesi  Fransa’da Seçim Harcamalarının Denetlemesi – Zeki Öztürk  Regulasyon Çağına Girerken – Ali Ulusoy  ‘’Paşaların Cumhuriyeti’’ – Eric Rouleau  Türkiye’de Belediye Başkanı Seçimlerini Ekonomi Politikası – Birol Akgün  Rusya’da Medya Siyaset İlişkisi – Oktay Tanrısever  Girişimciliğin Keşfi ve Arz ve Talep Konusu – Israel Kirzner  Uzlaşmanın Anatomisi – Any Rand  Avrupa Ve İslamcılık Arasında Türkiye – Mevlüt Uyanık ‘Ulusal’dan ‘Küresel’e İnsan Hakları Ve Siyaset – Şaban Kardaş