Liberal Düşünce Sayı 91 – 92
Sayılar , Slider / 9 Ocak 2019

Liberteryen Teoride Özgürlüğün ve Siyasetin Sınırları – Ahmet Taner & Atilla Yayla
İngiliz ve Amerikan Devrimlerine Fransız Devrimi Üzerinden Bir Bakış – Akif Kemal Koç 
Edmund Burke’ten Hareketle Devrim Eleştirisi – Mihriban Şenses 
Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları: Albert Venn Dicey ve Hans Kelsen  – Mustafa Yaylalı
Devlet Başkanı ve Siyasî Parti İlişkisi Üzerine – M. Erkut Ayvaz
Locke’un Siyasal Zoolojisi: Yasa, Hayvan ve Egemen – Sever Işık
Mısır’da İhvan-ı Müslimin’in İktidara Geliş Süreci ve Temmuz Darbesinin Nedenleri Üzerine – Selim Öztürk
Schmitt’in Hayaleti ve Parlamentarizmin Krizi – Ebuzer Karaaslan 
ÇEVİRİ
Liberal – Komüniteryen Tartışması – Thomas E. Wren

Liberal Düşünce Sayı 90
Sayılar , Slider / 6 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Milletvekili Seçim Sistemi Önerileri – Adnan Küçük & Yasin Aydoğdu
Erken Dönem Cumhuriyet’te Ahmet Ağaoğlu’nun Kemalizm’i Liberal Perspektiften Yorumlama Çalışmaları – Salih Zeki Haklı
Başörtülü Kadının Ne Kadar “Kapalı” Olduğunun Sorunsallaştırılması Üzerine – Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu
15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi – M. Zeki Duman
Locke and Hume on Property: A Comparative Study – Dilyara Azizova
Social Justice in Islam and in the Political Philosophy of John Rawls – Elshad Assadullayev

Liberal Düşünce Sayı 89
Sayılar , Slider / 19 Mart 2018

Satın Al Abone Ol İçindekiler Editörden MAKALELER/ARTICLES 28 Şubat Sürecinde Liberal Düşünce Topluluğu – Şeyma Akın [The Association for Liberal Thinking During the 28 February Coup] 25. Yılında Liberal Düşünce Topluluğu: Eleştirel Bir Değerlendirme – Tanel Demirel [Association for Liberal Thinking at 25: A Critical Assessment] Serbest Piyasa Ekonomisi Savunusu ve Liberte Yayınları: Başarılar ve Eksikler – Buğra Kalkan [Defense of Free Market Economy and Liberte Publications: Achievements and Requirements] Adalet ve Sosyal Düzen Arayışında Özgürlük ve Eşitlik Çatışması – Alim Yılmaz [Conflict of Liberty and Equality in Finding Justice and Social Order] İşletme Grupları ve Devlet: Eleştirel Bir Yazın İncelemesi – Bahattin Karademir [Business Groups and State: A Critical Literature Review] Anarko Kapitalizm Üzerine İkinci İnceleme: Piyasa Anarşizminde Güvenlik ve Hukuk Hizmetleri – Belgin Büyükbuğa Tarhan [Second Analysis on Anarcho Capitalism: Security and Law Services in Market Anarchism] YORUM Liberal Düşünce Topluluğu: Çeyrek Asırlık Çınar – Atilla Yayla ÇEVİRİ Hayekyen Kendiliğinden Doğan Düzen ve Uluslararası Güç Dengesi – Edwin van de Haar Dinî Özgürlük ve Ekonomik Refah: Geçmişten Alınacak Dört Ders – Anthony Gill & John M. Owen IV

Liberal Düşünce Sayı 88
Sayılar , Slider / 12 Aralık 2017

Satın Al Abone Ol İçindekiler Editörden MAKALELER/ARTICLES Bolşevik Devrimi ve Orta Asyalı Müslüman Kadın: 1917-1950 – Havva Çaha [Bolshevik Revolution and Central Asian Muslim Women: 1917 – 1950] Rus Halklarının Vicdanı: Rus Edebiyatı – Bengül Güngörmez [The Conscience of Russian Peoples: Russian Literature] Sovyetler Birliği’nde Dil Politikası – Mehmet Uzman [Language Policy in the Soviet Union] Sosyal Bilimler Felsefesinde Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar – Alim Yılmaz & Sedat Yazıcı [Fundamental Problems and Approaches in the Philosophy of Social Sciences] YORUM Sosyalizm ve Sosyalistler Üzerine Düşünceler – Atilla Yayla Ekim Devriminin Müslüman Dünyaya Etkileri – Hasan Yücel Başdemir ÇEVİRİLER Sovyet Ekonomisi 1917-1991: Öncesi ve Sonrası – Mark Harrison Filozofların Gemisi: Erken SSCB Muhalif Entelektüellere Nasıl Muamele Etti? – Paul R. Gregory Kitlesel Cinayet ve Kölelik – Yuri N. Maltsev Emek Değer Teorisi Hâlâ Yakamızı Bırakmıyor – Steven Horwitz Amerika’daki Ekonomik Eşitsizliğe Dair Beş Mit – Michael D. Tanner Her Zaman Hatırlanacak Fakat Asla Kutlanmayacak Bir Devrim – Lawrance W. Reed KİTAP DEĞERLENDİRMESİ Yüz Yıllık Yanlışlık: Sovyet Yüzyılı, Yanlış Giden Neydi – Harun Kaban

Liberal Düşünce Sayı 87
Sayılar , Slider / 18 Eylül 2017

Satın Al Abone Ol İçindekiler Editörden MAKALELER/ARTICLES Bir “Cemaat” Terör Örgütüne Nasıl Dönüştü? Gülen Cemaati’nin Eski Grup Üyelerinin Anlatımına Dayalı Değerlendirilmesi – Yasemin Abayhan [How a Religious Community Turned out to be a Terrorist Organisation: An Analysis of Gulenist Community Based on the Expressions of the Former Group Associates] Rüya Metaforu Üzerinden Din İstismarı: FETÖ Örneği – Hüseyin Arslan [Religious Exploitation Through Dream Metaphor: FETO Case] Öncesi ve Sonrasıyla Türkiye’nin 15 Temmuz Vakası – Atilla Yayla [Before and Aftermath of July 15 Case] Bir Terör Aparatı Olarak Medya: “Dink Suikastı” ve “15 Temmuz Darbe Girişimi” Örneği – Devrim Özkan [Media as a Terror Apparatus: Samples of Dink’s Assassination and 15 July Coup Attempt] “Kendiliğindenlik-Güdümlülük” Tartışmaları Çerçevesinde 15 Temmuz’a Bakmak – Fatih Ertugay & Ali Çiçek [Looking at 15 July Through “Spontaneity-Guidedness” Debates] KİTAP DEĞERLENDİRMESİ Şanlı Direniş 15 Temmuz, Atilla Yayla – Mesut Koçak YORUM Bir Sivil Beraberlik Olarak Devlet – Ömer Çaha ÇEVİRİ Tüketicinin Korunması – Daniel B. Klein

Liberal Düşünce Sayı 86
Sayılar , Slider / 16 Ağustos 2017

İçindekiler Takdim MAKALELER/ARTICLES Demokrasinin Liberteryen Eleştirisinin Eleştirisi: Caplan ve Brennan Örneği – Buğra Kalkan [The Critique of Libertarian Criticism of Democracy: Caplan and Brennan Cases] Türkiye’nin 2002 Sonrası Büyük Moderasyonu – Ünsal Çetin [Turkey’s Great Moderation After 2002] Anayasa, Değişim ve Türkiye  – Alim Yılmaz [Constitution, Transition and Turkey] Hukukun Hâkim Kılınmasının Bir Gereği Olarak İdarî Şeffaflık ve Bilgi Edinme Hürriyeti – Adnan Küçük [Administrative Transparency and the Liberty to Obtain Information as Requirements to Make Rule of Law Supreme] Türkiye’nin Görsel-İşitsel Medya Politikası  – Davut Dursun [The Audiovisual Media Policy of Turkey] Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Çocukların Eğitim Sorunu ve Çözüm Önerileri – Faik Tanrıkulu [Education Problem of the Syrian Children Living in Turkey and Solution Proposals] Avrupa Aşırı Sağının Görünüş Şekilleri: Almanya Örneği – Muhterem Dilbirliği [Reflecting Forms of the Extreme Right in Europe: Example of Germany] ÇEVİRİ Devrimin Soytarı Prensi: Yeni Bir Tür Solcu Düşünür Slavoj Žižek Üzerine – Roger Scruton YORUM Gıda Güvenliği: Aykırı Bir Bakış – Atilla Yayla Kitap Değerlendirmesi: Çevrenin Korunmasında Mülkiyet Haklarının Rolü: Eko-nomi, Richard L. Stroup – Mesut Koçak

Liberal Düşünce Sayı 85
Sayılar / 4 Nisan 2017

Türkiye yeniden önemli bir yol ayrımında. Yaklaşık iki ay sonra “cumhurbaşkanlığı sistemi” olarak isimlendirilen başkanlık hükümet istemine ilişkin öneri oylanacak. Böyle kritik zamanlarda sürekli başlatılan bir tartışma yine gündemde: Liberaller ne yapacak? Evet mi yoksa hayır mı diyecek? Son 15 yıl boyunca sorulan birbiriyle bağlantılı iki anlamsız sorudan biri bu. Diğeri de her yıl bir defa tekrarlanan “Ak Parti ile liberallerin ittifakı sona erdi mi?” tartışması. Devamını oku.. İçindekiler: MAKALELER/ARTICLES Güvenlik Bürokrasisinin Demokratik Denetimi Türkiye’de Ordunun Demokratik Kontrolü: Askeri Seçkinlerin Atanma Usulleri Üzerine Bir İnceleme – Ahmet Barbak [Democratic Control of Military in Turkey: A Survey On Assignment Procedures Of Military Elites] 15 Temmuz Sonrası Askeri Eğitimin Demokratikleştirilmesi:Fırsatlar, Riskler ve Yol Haritası – Ömer Aslan [Democratization of Military Education After 15 July: Opportunities, Risks and a Roadmap] Türkiye’de Savunma Reformuna İhtiyaç Duyulmasının Sebepleri – Sertaç Canalp Korkmaz [Reasons of the Necessity for a Defense Reform in Turkey] Emniyet Teşkilatındaki Demokratik Dönüşüm: Polis Akademisi Örneği – Yılmaz Çolak [Democratic Transformation of the Security Organization: Example of Turkish Police Academy] Güvenlik Bürokrasisi ve Partizanlaşma Sorunu:1970’li Yıllarda Türk Polis Teşkilatı – Seda Öz Yıldız [Security Bureaucracy and Partisanship Problem: Turkish Police Organization in the 1970’s] **Askeriyenin Sivil Kontrolü Üzerine Bir Deneme – Richard H. Kohn Kitap Değerlendirmesi: Demokratikleşme Sürecinde Ordu,…

Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 84
Sayılar / 4 Nisan 2017

Son sayımızı “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Demokrasinin Anlamı” başlığıyla sizlerle buluşturmuştuk. Muhteşem bir özgürlük ve onur mücadelesi olan bu tarihi hadise üzerine düşünmeye ve tartışmaya devam edeceğiz. Ama bununla eşzamanlı olarak, bir daha 27 Mayıs, 12 Eylül ve 15 Temmuz türü bir kötü­lükle karşılaşmamak için ne yapmalı, nereden başlamalı sorusuna da cevap aramalıyız. Çünkü militarizme karşı verilen başarılı mücadeleye rağmen hâlâ ordunun geniş kapsamlı demokratik reformu gerçekleşmiş değil ve benzer gi­rişimlerin tekrar yaşanmaması için devletin sivil ve askerî kurumlarının nasıl bir dönüşüme tabi tutulması gerektiğini daha fazla konuşmamız gerek. Devamını oku.. İçindekiler: MAKALELER/ARTICLES Demokratik Sivil-Asker İlişkileri Kapsamında TSK’nın Dönüşümü – Yusuf Alabarda [Transformation of TAF Within the Scope of Democratic Civil-Military Relations] 15 Temmuz Darbe Girişimini Bürokratik Cemaatçilik Üzerinden Anlamak – Salih Zeki Haklı [Understanding July 15 Coup Attempt on Bureaucratic Communitarianism in Turkey] Darbeler ve Batı Medyası: 28 Şubat Darbesi Üzerinden Bir Analiz – Şeyma Akın [Coups and Western Media: An Analysis Based on February 28 Coup] 15 Temmuz ve Türkiye’nin Siyasal Kültürü: Siyasî Partiler Özelinde Bir Değerlendirme – Atilla Yayla [15 July and Political Culture in Turkey: An Analysis of Political Parties in Particular] Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar: Mevcut Durumları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri – H. Deniz Genç & Duygu Öztürk…

Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 83
Sayılar / 4 Nisan 2017

Tutarlı olmanın maliyeti vardır. Egemen söyleme teslim olmadan, çoğu kez kendi mahallenizde kınanma ve dışlanma pahasına doğru fikirleri dile getirmenin de öyle. Kısa vadede haklı olmanızın ve haklı kalmak için diretmenizin, duruşunuzu korumak için şahsiyetinizi sosyal medya, akademya ve entellektüel muhitlerdeki linç kalabalıklarının saldırısına açık hale getirmenizin can acıtıcı maliyetine katlanmak zorundasınızdır. Üstelik tarihte bu “kısa vade”nin bazen bir ömür boyu dahi sürebileceğini ve bazen haklı çıktığınızı görmeye ömrünüzün yetmeyebileceğini göze alarak. Devamını oku.. İçindekiler: 15 Temmuz Direnişi ve Türkiye Demokrasisi – Atilla Yayla [15 July Resistance and Democracy in Turkey] Çoğulculuk Problemi ve FETÖ: Olsoncu Bir Analiz – Buğra Kalkan [The Problem of Pluralism and FETO: An Olsonian Analysis] Ezoterik Grupların Epistemolojisi – Hasan Yücel Başdemir [Epistemology of Esoteric Groups] Cemaatten Terör Örgütüne Gülen Hareketinin Anatomisi – Ömer Çaha [Anatomy of Gulen Movement From Community to Terror Organization] 15 Temmuz ve Sonrası Üstüne – Bekir Berat Özipek Askerin Sivil Denetiminde İspanya’nın Yolundan Gitmek – Akın Özçer Genelkurmay Başkanının Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komutanı Olarak Hukuki Konumu – A. Faruk Güneş [Legal Status of Chief of General Staff as the Commander of Turkish Armed Forces] Darbe Günlerinde Ekonomik Görünüm: 15 Temmuz 2016 ile 12 Eylül 1980 Karşılaştırması – Mehmet Ali İlkaya [Economic Outlook of the Coup Days: Comparison of 15 July…

Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 82
Sayılar / 4 Nisan 2017

Özgürlük, adalet ve barış gibi, insan onuruna yaraşır bir şekilde beraber yaşayabilmenin şartlarını oluşturan değerleri vurgulamaya itiraz eden yok gibidir. Meselelere o değerlerin penceresinden bakmaya da. Ama dünya hâlâ o değerler ekseninde dönmüyor. Bu da bize, entelektüel alanda bu değerleri doğru anlamaya ve doğru içeriklendirmeye ilişkin bir ödev yüklüyor. Eğer bunu yapamazsak, yaşadığımız dünyada insanların çoğunu özgürlük adına totaliter bir rejimi veya barış adına haklardan feragati savunurken bulabiliriz.  Bu değerler adına tam da onların korumayı amaçladığı hakların tahrip edildiğini görebiliriz. Tıpkı bugün özellikle dış politikada devletlerin yaptığı gibi.  Devamını oku.. İçindekiler: Takdim 1924 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetler – Adnan Küçük Fundamental Rights and Liberties in 1924 Constitution of Turkey Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sosyal Liberal Bir Akademisyen: Prof. Dr. Ethem Menemencioğlu – Salih Zeki Haklı A Social Liberal Academician in the Early Years of the Republic: Prof. Dr. Ethem Menemencioğlu Enerji Arz Güvenliği Bağlamında Türkiye’de Nükleer Enerji – Selahattin Erdoğan Nuclear Energy in Turkey with Respect to Supply Security Malî Yönleriyle Osmanlı Devletinde Çakırcılık ve Şahincilik Teşkilatı, – Ahmet Uzun, Ozan Aras   Financial Aspects of Falconer and Hawker Associations in Ottoman Empire İslam İktisadı Yaklaşımının Açmazları – Hakan Şahin The Dilemmas of the Islamic Oconomic Approach Kitap Değerlendirmesi : İslam’ın Erken Döneminde Kapitalizmin Doğuşu, Benedikt Koehler – Hasan Yücel…