Liberal Düşünce Sayı 1, Kış 1996: Neden Liberalizm?
Sayılar / 29 Mart 2017

  Denilebilir ki, ülkemizde son on-onbeş yılda yaşanan en önemli gelişme, fikir ve araştırma dergilerinin sayısındaki dikkate değer artış oldu. Bugünün Türkiye’sinde her dünya görüşünden düşünen insanın entellektüel verimlerini değerlendirebileceği dergi var ve bunların ciddi olanlarının sayısı onlarla ifade edilebilir durumdadır. Bu dergilerin içinde, belli bir insan ve toplum anlayışını tanıtmaya ve tartışmaya dönük olanları yanında, böyle bir kaygı gütmeksizin farklı eğilimlerdeki bilim ve fikir adamlarının ürünlerine yer verenler de var. Bu durumun ülkemiz için son derece sevindirici olduğu şüphesizdir. Devamını oku..       İçindekiler: Pratikteki Açmazlarıyla Liberalizm ve Liberal Düşünce Topluluğu – Atilla Yayla [Liberalism with its Dilemmas in Practice and Association for Liberal Thinking] Neden Liberalizm? – Kazım Berzeg [Why Liberalism?] Niçin Liberalizm – Mustafa Erdoğan [Why Liberalism?] Marksizmden Liberalizme: Pratik, Teoriyi Daima Aşıyor… – Cüneyt Ülsever [Liberalism to Marxism: Practice always Goes Beyond the Theory] Otorite ve Özerklik: İmkânsız Bir Beraberlik mi? – Melih Yürüşen [Authority and Autonomy: Is it an Impossible Togetherness?] Bir Liberalin Eğitimi – R. Max Hartwell [Education of a Liberal] Türk Laikliği ve Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler – Ahmet Arslan [Some Thoughts on Turkish Laicism and Its Future] Laiklik ve Modern Uluslararası Sistem – A. Nuri Yurdusev [Laicism and Modern International System] Türkiye’de Devletçilik…