97. Sayı Yazı Çağrısı
Duyurular , Slider / 18 Aralık 2019

Yazı Çağrısı LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ Kış 2020, Sayı: 97 Ortadoğu: Barış, Demokrasi ve Özgürlükler Yazı Teslim İçin Son Tarih 1 Şubat 2020 Bu sayı kapsamında dosya konusuyla ilgili olarak aşağıdaki konuları veya benzer çalışmaları içeren makaleler değerlendirilecektir: Ortadoğu’da Tarihte ve Günümüzde Demokratik Parti Hareketleri Ortadoğu’da İktisat-Siyaset İlişkisi Ortadoğu’da İslami Hareketler ve Finansal Kaynakları Ortadoğu’da Seküler Hareketler ve Finans İlişkileri Ortadoğu Ülkelerinde Elitler Karbon Demokrasisi: Siyasal İktidarlar ve Petrol Ortadoğu’da Liberalizm Algısı Ortadoğu’da Bireysel Hak ve Özgürlükler Ortadoğu’da Mezhep Çatışmaları Ortadoğu’da Kabileler ve Çatışmalar Terör Örgütleri ve Terörün Finansmanı İsrail’in ve Yayılmacı Politikalarının Arap Demokrasilerine Etkileri Suriye Savaşı ve Taraflar Körfezde Siyaset ve Sermaye İlişkileri Arap Dünyasındaki ABD ve Rusya’nın Askeri Üsleri Arap Milliyetçiliği ve Sosyalizm Ortadoğu’da Demokrasi Önündeki Engeller Arap Dünyasında Brexit’in Etkileri Ortadoğu ve AB İlişkileri Ortadoğu’daki Siyasal Gelişmelerin Türkiye’ye Etkisi vb. Bu konuların yanı sıra dergide dosya konusu dışındaki yazılar da yayınlanacaktır. Yazılar, http://dergipark.gov.tr/liberal adresine gönderilmelidir. Editöre sorularınız için editor@liberaldusunce.com.tr adresine; teknik sorularınız için ise yaziisleri@liberal.org.tr  adresine yazabilirsiniz. Yazıların Liberal Düşünce Dergisi yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Bkz. http://www.liberaldusunce.com.tr/yazim-kurallari/ Makaleler 4.000-10.000 kelime arasında olmalıdır.

Liberal Düşünce TÜBİTAK Ulakbim Dergi İndeksi’nde!
Duyurular , Slider / 11 Nisan 2019

Liberal Düşünce dergisi 2018 yılı 89. Sayı itibarıyla TÜBİTAK Ulakbim Dergi Indeksinde taranmaya başlamıştır. www.liberaldusunce.com.tr adresinde Derginin tüm sayılarına ve yazılarına ulaşmak mümkündür. Ayrıca http://dergipark.gov.tr/liberal adresinde Liberal Düşünce dergisine ulaşılabilir ve hakem sürecinden geçecek yazılar bu sayfadan gönderilmelidir. Diğer yorum yazıları ve dergi hakkında iletişim için yaziisleri@liberal.org.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

88. Sayı Yazı Çağrısı
Duyurular / 17 Ağustos 2017

Yazı Çağrısı LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ Güz 2017, Sayı: 88 Ekim Devriminin 100. Yılında Sosyalist Devrimin Anlamı ve Sonuçları Editör Prof. Dr. Bekir Berat Özipek (Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Yazı Teslim İçin Son Tarih 1 Ekim 2017 İlk sayısı 1996 yılında basılan Liberal Düşünce Dergisi, yılda dört kez yayımlanan ulusal hakemli akademik bir dergidir. Liberal Düşünce Dergisi’nde siyaset bilimi, iktisat, hukuk ve tarih alanında özgürlükçü, çoğulcu ve demokratik perspektif taşıyan yazılar, raporlar, röportajlar, kitap tanıtımları yazıları ve tercümeler yayınlanmaktadır. Derginin 2017 yılında yayınlanacak 88. (Güz) sayısında ise Ekim Devriminin 100. Yılında Sosyalist Devrimin Anlamı ve Sonuçları değerlendirilecektir. Bu sayı kapsamında dosya konusuyla ilgili olarak aşağıdaki konuları içeren çalışmalar değerlendirilecektir: Ekim Devrimi Öncesi Rusya’da Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Durum Devrim öncesi Rus Edebiyatı ve Siyasal Radikalizm Bolşevik Partisinin Yapısı ve Politikaları Ekim Devrimi Sonrası Sivil Savaş ve Savaş Komünizmi Lenin Dönemi Politikaları ve Sovyetler Birliği’nin Genel Durumu Stalin Dönemi Politikaları ve Sovyetler Birliği’nin Genel Durumu Totalitarizm ve SSCB SSCB ve Sosyalist Teori SSCB’nin Ekonomi Politikaları SSCB’nin Uluslararası Politikaları SSCB ve Din Anlayışı SSCB ve Kültür Politikaları SSCB ve 2. Dünya Savaşı Sonrası Dünyanın Paylaşım Soğuk Savaş Dönemi SSCB Dış Politikası SSCB ve Devlet Terörü SSCB ve Vekil Terör Örgütleri Glasnost ve Perestroika…