İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı Kapsamında Engelli Bireyin Eğitim Hakkı – Hasan Kaya

15 Aralık 2021

Yazar: EGED – Eğitimde Görme Engelliler Derneği Üyesi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği –
Engelsiz Şehir ve Engelli Hakları Danışmanı | hkaya_58@hotmail.com
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı:104, Güz 2021, ss. 251-267.

PDF Oku