Dijitalleşme Çağında Eşitsizlik ve Ayrımcılık

5 Temmuz 2018

Oğuz Turan Yayla
İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi

Öz
İki dünya var. Dijital dünya ve dijitalleşmenin dışında kalan gerçek dünya.
Gerçek hayatlarımızda, yani, avatarların, mobil cihazların, online-offline olma durumunun dışında,
hepimiz farklıyız. Ekonomik rehafımız, soysal birikimlerimiz ve yaşadığımız hayat aynı
değil. Aynı dünya üstünde farklı şekillerde yaşıyoruz. Bunlar ve benzeri pek çok koşul bizi aynı
olmaktan, eşit olmaktan alıkoyuyor ve bulunduğumuz statü ayrımcılıklara neden oluyor. Dijital
dünya ise gerçek hayatın tersine, teknolojinin ulaşılabilirliğinin kolaylığıyla bizi sayısal değerlerden
oluşan bir hayatın içinde, yine sayısal değerlerde hekesin eşitlendiği , gerçek hayattaki
farklılıklardan kurtulduğu bir dünyaya sokuyor.

Anahtar Kelimeler: Dijital, Ayrımcılık, Eşitlik, Teknoloji

Abstract
There are two worlds: Digital and outside of the digitalization. In our real lives we are living
without avatars, mobile devices and we don’t have to be online or offline. We are all different.
Our economic situation, social backgrounds and the life that we live in are not the same. Many
conditions such as these are distancing us from the equation and causing discrimination. But
in the world which we call digital, technology and to own a technology has become easy. It
brings us a world which we all have a equal values in numerical symbols.

Keywords: Digital, Discrimination, Equality, Technology

PDF oku