Kitap Değerlendirmesi: Devlet İnşası: Yirmi Birinci Yüzyılda Yönetişim ve Dünya Düzeni – Mesut Can Akçay

31 Mart 2020

Yazar:  Yüksek Lisans Öğr. | Ondokuz Mayıs Üni. SBF Tarih ABD

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 97, Kış 2020, ss. 249- 254.