Batı Medyasının Senaryosunda Önce Kahraman Sonra Kötü Adam: Recep Tayyip Erdoğan

5 Temmuz 2018

Oğuzhan Yanarışık
Dr. | Warwick Üniversitesi, Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar Bölümü

Öz
2002’de tek başına iktidara gelişinden 2005’te Türkiye’nin AB müzakerelerine başlamasına
kadar geçen süreçte, AK Parti ana akım batı medyasında İslam dünyasının geri kalanına ihraç
edilmesi gereken bir model olarak yüceltiliyordu. Recep Tayyip Erdoğan ise en etkili küresel
liderler listelerinden düşmüyor ve Türkiye’deki reformların ve ekonomik/sosyal kalkınmanın öncüsü
olarak alkışlanıyordu. Fakat daha sonra AB-Türkiye müzakere sürecinin sekteye uğraması,
Türkiye’nin Batılı müttefiklerinden bağımsız dış politika tercihlerinde bulunması ve Türkiye-İsrail
ilişkilerinin kopmasının ardından bu durum tersine dönmeye başladı. Gezi protestoları ise
Batı medyasının Erdoğan’a yönelik söylemlerinde önemli bir kırılma noktası oldu. Eski güzel
günlerin aksine, Batı medyası artık neredeyse tek ses halinde Erdoğan karşıtlığında (ve hatta
yer yer düşmanlığında) birleşiyordu.

Anahtar Kelimeler: AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Batı medyası, Medya Çalışmaları

Abstract
During the period from its first election victory in 2002 until the start of Turkey’s EU membership
negotiations in 2005, AK Party was praised in the mainstream western media as a
model that has to be exported to the rest of the Muslim world. Recep Tayyip Erdoğan was
continuously listed among the most influential world leaders, while AK Party was hailed as the
pioneer of the reforms and the economic/social development in Turkey. But the tide turned
after the stall in Turkey’s EU membership negotiations, the breakdown of Turkey-Israeli relations
and Turkey’s new foreign policy choices that are independent from its western allies. Gezi
protests has become an important breaking point in the western media discourse on Erdoğan.
Contrary to the good old days, western media outlets almost became united in their anti-Erdoğan
coverage (that sometimes showed signs of enmity against him) after that breaking point.

Key Words: AK Party, Recep Tayyip Erdogan, Western Media, Media Studies 

PDF Oku