‘Apolitik Bir Politik’: Türkiye’de Liberal Hareket – Bengül Güngörmez Akosman

25 Ocak 2021

Yazar: Doç. Dr. | Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü | bengulg2000@gmail.com

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 100, Güz 2020, ss. 201-205.

PDF Oku