Akademide Grup Düşün Çoklukçu Bölüm Siyaseti ve Profesyonel Piramit – Daniel B. Klein* & Charlotta Stern**

31 Mart 2021

Yazarlar: Daniel B. Klein  & Charlotta Stern
Çeviren: Atilla Yayla
Prof. Dr. | İstanbul Medipol Üniversitesi | atillayayla@yahoo.com
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı: 101, Kış 2021, ss. 233-250.

PDF Oku