97. Sayı Yazı Çağrısı

18 Aralık 2019

Yazı Çağrısı

LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ
Kış 2020, Sayı: 97

Ortadoğu: Barış, Demokrasi ve Özgürlükler

Yazı Teslim İçin Son Tarih

1 Şubat 2020

Bu sayı kapsamında dosya konusuyla ilgili olarak aşağıdaki konuları veya benzer çalışmaları içeren makaleler değerlendirilecektir:

 • Ortadoğu’da Tarihte ve Günümüzde Demokratik Parti Hareketleri
 • Ortadoğu’da İktisat-Siyaset İlişkisi
 • Ortadoğu’da İslami Hareketler ve Finansal Kaynakları
 • Ortadoğu’da Seküler Hareketler ve Finans İlişkileri
 • Ortadoğu Ülkelerinde Elitler
 • Karbon Demokrasisi: Siyasal İktidarlar ve Petrol
 • Ortadoğu’da Liberalizm Algısı
 • Ortadoğu’da Bireysel Hak ve Özgürlükler
 • Ortadoğu’da Mezhep Çatışmaları
 • Ortadoğu’da Kabileler ve Çatışmalar
 • Terör Örgütleri ve Terörün Finansmanı
 • İsrail’in ve Yayılmacı Politikalarının Arap Demokrasilerine Etkileri
 • Suriye Savaşı ve Taraflar
 • Körfezde Siyaset ve Sermaye İlişkileri
 • Arap Dünyasındaki ABD ve Rusya’nın Askeri Üsleri
 • Arap Milliyetçiliği ve Sosyalizm
 • Ortadoğu’da Demokrasi Önündeki Engeller
 • Arap Dünyasında Brexit’in Etkileri
 • Ortadoğu ve AB İlişkileri
 • Ortadoğu’daki Siyasal Gelişmelerin Türkiye’ye Etkisi vb.

Bu konuların yanı sıra dergide dosya konusu dışındaki yazılar da yayınlanacaktır. Yazılar, http://dergipark.gov.tr/liberal adresine gönderilmelidir.

Editöre sorularınız için editor@liberaldusunce.com.tr adresine; teknik sorularınız için ise yaziisleri@liberal.org.tr  adresine yazabilirsiniz.

Yazıların Liberal Düşünce Dergisi yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Bkz. http://www.liberaldusunce.com.tr/yazim-kurallari/

Makaleler 4.000-10.000 kelime arasında olmalıdır.