88. Sayı Yazı Çağrısı

17 Ağustos 2017

Yazı Çağrısı

LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ
Güz 2017, Sayı: 88

Ekim Devriminin 100. Yılında Sosyalist Devrimin Anlamı ve Sonuçları

Editör

Prof. Dr. Bekir Berat Özipek

(Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Yazı Teslim İçin Son Tarih

1 Ekim 2017

İlk sayısı 1996 yılında basılan Liberal Düşünce Dergisi, yılda dört kez yayımlanan ulusal hakemli akademik bir dergidir.

Liberal Düşünce Dergisi’nde siyaset bilimi, iktisat, hukuk ve tarih alanında özgürlükçü, çoğulcu ve demokratik perspektif taşıyan yazılar, raporlar, röportajlar, kitap tanıtımları yazıları ve tercümeler yayınlanmaktadır.

Derginin 2017 yılında yayınlanacak 88. (Güz) sayısında ise Ekim Devriminin 100. Yılında Sosyalist Devrimin Anlamı ve Sonuçları değerlendirilecektir.

Bu sayı kapsamında dosya konusuyla ilgili olarak aşağıdaki konuları içeren çalışmalar değerlendirilecektir:

 • Ekim Devrimi Öncesi Rusya’da Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Durum
 • Devrim öncesi Rus Edebiyatı ve Siyasal Radikalizm
 • Bolşevik Partisinin Yapısı ve Politikaları
 • Ekim Devrimi Sonrası Sivil Savaş ve Savaş Komünizmi
 • Lenin Dönemi Politikaları ve Sovyetler Birliği’nin Genel Durumu
 • Stalin Dönemi Politikaları ve Sovyetler Birliği’nin Genel Durumu
 • Totalitarizm ve SSCB
 • SSCB ve Sosyalist Teori
 • SSCB’nin Ekonomi Politikaları
 • SSCB’nin Uluslararası Politikaları
 • SSCB ve Din Anlayışı
 • SSCB ve Kültür Politikaları
 • SSCB ve 2. Dünya Savaşı Sonrası Dünyanın Paylaşım
 • Soğuk Savaş Dönemi SSCB Dış Politikası
 • SSCB ve Devlet Terörü
 • SSCB ve Vekil Terör Örgütleri
 • Glasnost ve Perestroika
 • 20. Yüzyıl Liberal Teorileri ve Sosyalizm: Mises, Hayek, Popper, Buchanan, Friedman
 • Demokrasi, İnsan Hakları ve SSCB
 • Türkiye Cumhuriyeti İktisat Politikaları ve SSCB
 • Türk Dış Politikası ve SSCB
 • Türkiye’de Sosyalist Örgütler ve SSCB
 • SSCB ve Türk Aydınları
 •  Ekim Devriminin Kafkaslar ve Orta Asya’daki Müslümanlar Üzerindeki Etkileri
 •  Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Ekim Devrimi

Bu konuların yanı sıra dergide dosya konusu dışındaki yazılar da yayınlanacaktır. Makale gönderimlerinin 1 Ekim 2017 tarihinden önce yaziisleri@liberal.org.tr adresine yapılması gerekmektedir. Editöre sorularınız için szhakli@gmail.com adresine, teknik sorularınız için ise ahmetbarpa@liberal.org.tr adresine yazabilirsiniz.

Liberal Düşünce Dergisi yazım şartlarına ulaşmak için http://www.liberal.org.tr/sayfa/yazi-gonderme-sartlari,620.php linkine tıklamanız gerekmektedir.